Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Ogłoszenie

W związku z planowaną aktualizacją

Strategii rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji dla miasta Włocławek oraz obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie

na podstawie Trybu i zasad naboru projektów zawartych w ww. dokumencie ogłasza się  nabór projektów na listę podstawową w ramach:

 

Oś priorytetowa PI              Innowacyjna edukacja

Działanie 10.2                       Kształcenie ogólne i zawodowe

Poddziałanie 10.2.2              Kształcenie ogólne

 

 

Fiszki projektowe należy przesłać w terminie: 04 – 18 kwietnia 2019 r. drogą elektroniczną, bądź dostarczyć do siedziby urzędu gminy OSI Włocławka właściwej dla miejsca zamieszkania/ siedziby wnioskodawcy, tj. Gminy Miasto Włocławek, Gminy Włocławek, Miasta Kowal, Gminy Kowal, Gminy Brześć Kujawski, Gminy Lubanie, Gminy Choceń oraz Gminy Fabianki.

Załączniki:

wzór fiszki projektowej,

instrukcja wypełniania fiszki projektowej,

kryteria wyboru projektów