Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Obfite opady śniegu

Pierwsze tej zimy obfite opady śniegu, jakie zdarzyły się na początku stycznia, nie spowodowały zakłóceń komunikacyjnych w gminie Lubanie. Praktycznie wszystkie odcinki najważniejszych dróg były przejezdne i mieszkańcy nie mieli problemów z dotarciem do założonego celu.

- Zawarliśmy porozumienie ze Starostwem Powiatowym, na mocy którego przejęliśmy odpowiedzialność za zimowe utrzymanie dwudziestu czterech kilometrów dróg powiatowych, jakie przebiegają przez naszą gminę, a oprócz tego w naszej gestii jest zapewnienie drożności na blisko czterdziestu dziwięciu kilometrach utwardzonych dróg gminnych - powiedział wójt Sławomir Piernikowski.

Z treści zawartego porozumienia wynika, że drogi muszą spełniać wymogi V standardu warunków ruchu na jezdni, które m.in. mówią, że jezdnia musi być odśnieżona na co najmniej jednym pasie ruchu z wykonaniem tak zwanych „mijanek”, ułatwiących poruszanie pojazdom. Ponadto jezdnia musi być posypana stosownym środkiem na skrzyżowaniach z innymi drogami i przejazdami kolejowymi, na odcinkach o spadku większym, niż 4 proc., przystankach autobusowych oraz innych miejscach wyznaczonych przez Zarząd Dróg.

- Po raz kolejny, a dokładniej mówiąc, trzeci raz z rzędu podjęliśmy się zimowego utrzymania dróg powiatowych i jestem pewny, że wywiążemy się z zawartego porozumienia - dodaje wójt S. Piernikowski. - Dysponujemy odpowiednim sprzętem, który obsługuje nasz pracownik doskonale znający gminną geografię, a w przypadku wyjątkowo obfitych opadów śniegu mamy możliwość wsparcia naszych działań przez inne, wyspecjalizowane podmioty.

Zmotoryzowani użytkownicy dróg nie odczuli skutków pierwszego etapu zimy. Nieco gorzej mieli piesi.

 - Tu trzeba przypomnieć, że obowiązuje uchwała przyjęta przez Radę Gminy i regulamin utrzymania czystości i porządku, który nakłada szereg obowiązków na mieszkańców, szczególnie właścicieli posesji - mówi Marian Chełminiak z UG Lubanie. - Są oni zobowiązani do uprzątania błota, sniegu, lodu oraz innych nieczystości z chodników, a w przypadku ich zalodzenia posypywaniem piaskiem, co do minimum ograniczy możliwość doznania przykrych skutków upadku na śliskim chodniku.