Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2019

Pełna treść ogłoszenia - pobierz [PDF]

Załączniki:

Kryteria wyboru projektu.docx

Warunki udzielania wsparcia z 28 lutego 2019 r..docx

Zasady wsparcia.docx

Wniosek o dofinansowanie - luty 2019.pdf

Instrukcja_uzytkownika_GWD.pdf

Regulamin korzystania z GWD.pdf

Instrukcja wypełniania wniosku - luty 2019.doc

Instrukcja wypełniania załaczników.zip

Lista załączników.docx

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spęłnienie kryteriów wyboru 

           operacji.docx

Wzory umowy o dofinansowanie projektu.zip

Obowiązyjaca wersja Wniosku o platnośc.pdf

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020.rar

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR..rar

Stand ksztalt laduprzestrz-15.06.2016r..pdf

Standardy dostepnosci dla polityki spojnosci.pdf

Oświadczenie w zakresie promocji projektu i LGD.docx

Mechanizm_monitorowania_i_wycofania.pdf

Dokumenty pomocnicze w zakresie OOŚ

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu

           Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności

           na lata 2014-2020

System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

           Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego

           Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

D.P. Interpretacja Departamentu Rozwoju Regionalnego z dnia 05.06.2018 r. dotycząca

           wskaźnika „Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na.pdf