Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Program "Rodzina 500+"

Dział Świadczeń Rodzinnych w Lubaniu informuje, że od 1 lipca br. – drogą elektroniczną, od 1 sierpnia br. – drogą tradycyjną (papierową) można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+).

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rodzice, którzy maja obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach, tj. od 1 lipca na dziecko, na które obecnie nie jest pobierane to świadczenie, należy złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.  Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje wnioskodawcy, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli wniosek zostanie złożony po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Terminy rozpatrywania wniosków o świadczenie wychowawcze:

- wnioski złożone do 31 sierpnia – rozpatrzenie i wypłata nastąpi do 31 października,

- wnioski złożone od 1 września do  30 września – rozpatrzenie i wypłata nastąpi do 30 listopada,

- wnioski złożone od  1 października do 31 października – rozpatrzenie i wypłata nastąpi do 31 grudnia,

- wnioski złożone od 1 listopada do 30 listopada – rozpatrzenie i wypłata nastąpi do 31 stycznia następnego roku,

- wnioski złożone od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku – rozpatrzenie i wypłata nastąpi do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Wnioski można składać:

- w Dziale Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu w dniach: poniedziałek, środa, czwartek od 8:00 do 15:00; we wtorek od 8:00 do 16:30; w piątek od 8:00 do 13:00.

- drogą elektroniczną przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną takich banków, jak: Alior Bank SA, Bank BGŻ BNP Paribas, Credit Agricole Bank Polska SA, Euro Bank SA, Getin Noble Bank SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, ING Bank Śląski SA, Inteligo, mBank SA, Bank Millennium SA, Nest Bank S.A, Bank Ochrony Środowiska SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, PKO Bank Polski SA, Plus Bank SA, Raiffeisen Bank Polska SA, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Bank BPS S.A., SGB-Bank SA, Bank Zachodni WBK SA.

Do tej pory, na 193 dzieci, wpłynęło 146 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Przewidywana liczba dzieci do otrzymania świadczenia wychowawczego - 827. Wypłata świadczeń wychowawczych planowana jest na dzień 22.07.2019 r.