Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Ogłoszenie o naborze wniosków 5/2019

Pełna treść ogłoszenia - pobierz

Załączniki:

1. Wniosek o przyznanie pomocy.xlsx

1. Wniosek o przyznanie pomocy.pdf

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.pdf

3. Wzór Biznesplanu.docx

3. Wzór Biznesplanu.pdf

4. Biznesplan tabele finansowe.xlsx

5. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu.pdf

6. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa.xlsx

7. Zasady wypełniania Oświadczenie podmiotu się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa.pdf

8. Wzór formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minis.xlsx

9. Wzółr umowy wraz załącznikami.rar

10. Wzór formularza wniosku o płatność.pdf

10. Wzór formularza wniosku o płatność.xlsx

11. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność.pdf

12. Sprawozdanie z realizacji biznesplanu.xlsx

13. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu.pdf

14. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia.docx

15. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.docx

16. Cele ogólne i szczegółowe, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy.doc

17. Lokalne Kryteria Wyboru Operacji (PROW).docx

18. Oświadczenie z zakresie promocji projektu i LGD.docx

19. Oświadczenie w zakresie wprowadzenia nowych lub udoskonalonych usług turystycznych.docx

20. Informacja_monitorujaca_z_realizacji_biznesplanu_Informacja_po_realizacji_operacji__.xlsx_-6.xlsx

21. Informacja_pomocnicza_przy_wypelnianiu_formularza__IPRB_IPRO-1.pdf