Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Informacja dla Rolników dotycząca suszy.

Wójt Gminy Lubanie informuje, że w związku z ogłoszeniem 6 raportu Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, który został opublikowany 12 lipca, na terenie Gminy Lubanie zagrożeniem wystąpienia suszy objęto uprawy rzepaku i rzepiku na gruntach gleb kategorii I – bardzo podatnej na suszę (piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty piasek słabo gliniasty pylasty).

Komisja szacująca straty na dzień dzisiejszy może szacować straty jedynie w uprawach rzepaku i rzepiku. Istnieje możliwość, że w kolejnych okresach raportowania zostaną objęte suszą również inne uprawy.

Urząd Gminy Lubanie przyjmuje wnioski o oszacowanie szkód do dnia 31 lipca.

 Wnioski należy wypełnić zgodnie z danymi podawanymi do wniosku o płatności bezpośrednie składane do ARiMR. W celu weryfikacji,  do składanego wniosku należy dołączyć kopię załączników VII i VIII wniosku o przyznanie płatności obszarowych na rok 2019.

Wnioski można pobrać w Urzędzie Gminy Lubanie (pok. nr 16) oraz na stronie internetowej Urzędu  http://www.lubanie.com w zakładce Informacje dla rolników.