Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Kujawsko-Pomorskie: podoba mi się

Trwa konkurs fotograficzny dla mieszkańców „Kujawsko-Pomorskie: podoba mi się”. Do 15 listopada można nadsyłać prace prezentujące efekty projektów zrealizowanych dzięki wsparciu w ramach naszych regionalnych programów operacyjnych. Na zwycięzców z każdej kategorii czekają 2 tysiące złotych.
 To już druga edycja konkursu. Nadsyłane fotografie powinny prezentować zmiany, które nastąpiły w naszym województwie dzięki realizacji projektów współfinansowanych i finansowanych w ramach dwóch regionalnych programów operacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego: na lata 2007-2013 oraz na lata 2014-2020. Lista projektów znajduje się na stronie internetowej promującej fundusze europejskie w województwie kujawsko-pomorskim: www.mojregion.eu w zakładce – Mapa dotacji oraz w wydawnictwach naszego województwa Razem dla Regionu tutaj.
 Każdy autor może nadesłać do konkursu jedną pracę, a może nią być pojedyncza fotografia lub fotoreportaż liczący od trzech do pięciu zdjęć. Fotografie, wykonane w dowolnej technice, muszą zostać dostarczone w formie elektronicznej (na płycie CD lub DVD). Zdjęcia powinny być w rozdzielczości 300 dpi i wymiarze dłuższego boku nie mniejszym niż 4000 px.
 Uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową w wybranej kategorii:
· region przyjazny środowisku i rolnictwo,
· działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka,
· edukacja, kultura i sport,
· transport i infrastruktura.
Zwycięzcy otrzymają po 2 tysiące złotych. Nagrody za drugie i trzecie miejsce wyniosą odpowiednio: 1,5 tysiąca złotych i tysiąc złotych. 800 złotych otrzyma autor wyróżnionej pracy.
 Regulamin i dokumenty potrzebne do udziału w konkursie do pobrania poniżej:
Regulamin konkursu
Karta zgłoszenia
Zgoda rodzica lub opiekuna na udział dziecka w konkursie
Oświadczenie o prawach autorskich
Oświadczenie dot. naruszeń
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych udzielana prze opiekuna