Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Informacja dla Rolników

Kolejne uprawy objęte suszą.

Wójt Gminy Lubanie informuje, że w związku z ogłoszeniem 7 raportu Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, który został opublikowany 23 lipca, na terenie Gminy Lubanie zagrożeniem wystąpienia suszy objęto uprawy: zboża ozime, zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, tytoń, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, rośliny strączkowe na gruntach gleb kategorii I – bardzo podatnej na suszę (piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty piasek słabo gliniasty pylasty) oraz uprawy: kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, krzewy owocowe na gruntach gleb kategorii II – podatna na suszę (piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty, lekki pylasty, piasek gliniasty mocny, piasek gliniasty mocny pylasty).

Urząd Gminy Lubanie przyjmuje wnioski o oszacowanie szkód do dnia 31 lipca.

Wnioski należy wypełnić zgodnie z danymi podawanymi do wniosku o płatności bezpośrednie składane do ARiMR. W celu weryfikacji do składanego wniosku należy dołączyć kopię załączników VII i VIII wniosku o przyznanie płatności obszarowych na rok 2019.

Wnioski można pobrać w Urzędzie Gminy Lubanie (pok. nr 16) oraz na stronie internetowej Urzędu www.lubanie.comw zakładce Informacje dla rolników.