Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

INFORMACJA O POMIARACH PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

Informujemy, że w dniach 20-24.04.2020 r. pracownicy akredytowanego laboratorium badawczego MOBI-TELEKOM z Sopotu będą wykonywali pomiary poziomów pól elektromagnetycznych od anten stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel BT42619 LUBANIE, zlokalizowanej w miejscowości Mikanowo, działka nr 1.

Pomiary będą wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. poz.258, pkt.14, w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Mapa z przewidywanym obszarem pomiarowym: zobacz