Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Nowe wybory

Do 20 lutego w gminie Lubanie odbywać się będą wybory sołtysów i rad sołeckich, powoływanych na czteroletnią kadencję. Sferę działania tych organów określają stosowne przepisy prawa, w szczególności ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, statut gminy oraz statut sołectwa.

  Sołtys pełni swoją funkcję społecznie i jest ważnym ogniwem w życiu wiejskiego środowiska. Sołtys jest reprezentantem mieszkańców sołectwa, a w ramach przyjętych obowiązków m.in. zwołuje zebrania wiejskie i posiedzenia rady sołeckiej, uczestniczy w naradach sołtysów organizowanych przez wójta gminy, pełni rolę męża zaufania w swoim środowisku oraz wykonuje niektóre zadania w zakresie administracji publicznej:

  -Nawet lekko kpiący sposób przedstawienia tego stanowiska na przykładzie najsłynniejszego w Polsce sołtysa Kierdziołka z Chlapkowic, nie jest w stanie zdyskredytować tak bardzo ważnej, społecznej roli w życiu wiejskiej społeczności – mówi Sławomir Piernikowski, wójt gminy Lubanie. - Liczymy się z rolą sołtysa do tego stopnia, że na przykład na sesjach Rady Gminy może on występować z głosem doradczym lub zgłaszać wnioski w imieniu zebrania wiejskiego, co jest wyjątkowo pomocne w opracowywaniu strategii rozwoju gminy.

Na zdjęciu: Od lewej: Janusz Majchrzak, Katarzyna Kołtońska, Aleksandra Kuligowska, Marlena Pieczkowska i Izabela Gawrońska z Urzędu Gminy Lubanie w trakcie przygotowania niezbędnej dokumentacji przed wyborami sołtysa w Barcikowie.

Dotychczas obowiązki sołtysów sprawowali:

-Tadeusz Wycichowski w Barcikowie, Kazimierz Zimny w Bodzi, Józef Duszyński w Gąbinku, Izydor Słomczewski w Janowicach, Leon Rakoca w Kałęczynku, Zofia Dogońska w Kaźmierzewie, Irena Troszyńska w Kucerzu, Andrzej Nowicki w Lubaniu, Janina Dzioba w Mikanowie A, Barbara Kołtońska w Mikanowie B, Henryk Góralski w Probostwie Dolnym, Stanisław Mierzwicki w Probostwie Górnym, Teresa Królikowska w Przywieczerzynie, Krzysztof Lipka w Sarnówce, Zbigniew Kozłowski w Siutkówku, Stefan Ćwikliński w Tadzinie, Andrzej Chlewicki w Ustroniu, Dariusz Kwiatkowski we Włoszycy i Sławomir Kucharski w Zosinie.