Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

WYNIKI NABORU DO PROJEKTU - UCZEŃ

WYNIKI NABORU DO PROJEKTU

„Działania na rzecz wsparcia i rozwoju uczniów w  gminie Lubanie”

realizowanego przez Gminę Lubanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (projekt nr RPKP.10.02.02-04-0025/19, zgodnie z umową nr UM_WR.433.1.132.2020 z dnia 14 maja 2020 roku).

W dniu 23 września 2020 roku zakończononabór uczniów uczących się w Szkole Podstawowej  im. Jana Pawła II w Lubaniu do udziału w projekcie: „Działania na rzecz wsparcia i rozwoju uczniów w  gminie Lubanie”.

W wyniku postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna w składzie:

przewodnicząca: Żanna Kaniuka

członkowie : Angelika Chentkowska

                       Anna Narewska

zakwalifikowała do udziału w projekcie 136 uczniów uczących się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubaniu. Ze względu na rodzaj wsparcia dokonano podziału na grupy:

Zajęcia rozwijające zainteresowania naukami matematyczno – przyrodniczymi

Grupa I – 24 uczniów

Grupa II – 22 uczniów

Grupa III – 21 uczniów

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania TIK oraz językami obcymi

Grupa I – zajęcia z TIK  z elementami robotyki – 29 uczniów

Grupa II – zajęcia z języka obcego  z wykorzystaniem TIK – 16 uczniów

Grupa III – zajęcia z języka obcego  z wykorzystaniem TIK – 15 uczniów

Grupa IV – zajęcia z języka obcego  z wykorzystaniem TIK – 24 uczniów

Grupa V – zajęcia z języka obcego  z wykorzystaniem TIK – 17 uczniów