Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Budynki OSP Ustronie i Janowice w przebudowie

Trwa dostosowanie i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach na cele świetlicy w ramach integracji społecznej.
Na realizację przedmiotowego zadania uzyskaliśmy dotację z środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego w kwocie blisko 800 tys. zł.
Koszt przebudowy świetlicy w Janowicach wyniesie 684 tys. zł, a w Ustroniu 563 tys. zł.
Zakres prac przewiduje:
• zmianę układu pomieszczeń poprzez przebudowę ścian wewnętrznych,
• dostosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych,
• ocieplenie budynków,
• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
• remont wewnętrznych instalacji (elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania z kotłownią, systemu wentylacji)