Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2020/EFRR/PG

 

bez tytuu 87024Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki  ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU: WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Przedsięwzięcie: Program przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej


Cel ogólny: Wspieranie przedsiębiorczości oraz podniesienia kompetencji i aktywności zawodowej społeczności objętej LSR

Cel szczegółowy: Wsparcie finansowe procesu powstawania firm oraz rozwoju istniejącej przedsiębiorczości na obszarze LGD
 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 7: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Cel szczegółowy działania: Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 


Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w danym naborze wynosi     1 001 550,00zł

Termin, od którego można składać wnioski –  09.11.2020r.

Termin, do którego można składać wnioski –04.12.2020r.

Termin rozstrzygnięcia naboru  – I kwartał 2021r.

Załączniki: