Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Komunikat

 

Na podstawie § 24a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1931)
zmieniają się zasady funkcjonowania administracji samorządowej, ukierunkowane głównie na wykonywanie zadań w formie pracy zdalnej.

Rozwiązania dotyczące organizacji pracy, które dotychczas wprowadzaliśmy w Urzędzie, obejmują możliwość pracy zdalnej, jednak specyfika działalności i rodzaj zadań, jakie realizuje samorząd nie pozwalają na przyjęcie pracy zdalnej jako jedynej formy.

W celu podwyższenia poziomu ochrony petentów oraz pracowników Urzędu Gminy Lubanie w stanie epidemii zapewnia się możliwość załatwienia spraw urzędowych w trybie komunikacji elektronicznej, telefonicznej. Dokumenty można przesyłać poczta tradycyjną lub składać:

 

- w budynku Urzędu Gminy Lubanie,

- elektronicznie na adres: sekretariat@lubanie.com,

- ePUAP: 37sorx28vp,

- wszelkie informacje można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny pod numerami telefonu:

1. Sekretariat 54 251 33 12,

2. USC 881 479 333,

3. Podatki, działalność gospodarcza 530 416 855,

4. Odpady komunalne 881 475 411.

           Interesanci będą przyjmowani w sprawach pilnych, wymagających osobistego stawiennictwa tj. rejestracja stanu cywilnego, ewidencja ludności i dowodów osobistych, świadczenia usług komunalnych, rejestracja działalności gospodarczej, czy spraw związanych z budownictwem oraz planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym.

 

Zwracamy się z prośbą o dokonywanie wszelkich płatności (podatek, odpady komunalne, woda i ścieki) w formie elektronicznej. W przypadku gdy nie ma możliwości dokonania zapłaty w formie bezgotówkowej można dokonać wpłaty w kasie Urzędu Gminy Lubanie.

O wszelkich zmianach w zakresie organizacji pracy i funkcjonowania Urzędu będziemy informować Państwa na bieżąco.

 

 

                                                                                                         Wójt Gminy Lubanie

                                                                                                         /-/ Larysa Krzyżańska