Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Rozbudowa i doposażenie PSZOK, w tym zakup ciągnika z osprzętem

 

Zadanie realizowane jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawcą robót budowlanych jest PPHU DUSZPOL Kamil Duszyński. Firma złożyła najkorzystniejsza ofertę i została wybrana w trybie przetargu nieograniczonego. Aktualnie opracowana została dokumentacja budowlana i uzyskane pozwolenia na budowę, a Wykonawca przystąpił do realizacji zadania.

Koszt zadania wyniesie niespełna 400 tys. zł. Zakres robót obejmuje wykonanie terenu z kostki brukowej, wykonanie pomieszczeń magazynowych na odpady, dostawa kontenerów i pojemników na odpady, budowa kontenera biurowego z wyposażeniem, wagi najazdowej, ogrodzenia i bram, instalacji oświetleniowej i monitoringu, nasadzenia zieleni, montaż tablic informacyjnych.

W ramach zadania planujemy również zakup ciągnika wyposażonego w ładowacz czołowy z różnym osprzętem, w tym pług śnieżny oraz przyczepę. Aktualnie jesteśmy w trakcie wyboru wykonawcy. Wstępna ocena ofert wskazuje, iż sprzęt otrzymamy za kwotę 307.500,00 zł.

Na realizację zadania uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 633 tys. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.