Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Zmiana w Lubaniu

Zakończył się cykl zebrań wiejskich, na których mieszkańcy poszczególnych wsi wybierali sołtysów. Jednym z nowo wybranych jest Saturnin Kokowicz, który od 26 lutego br. pełni tę funkcję we wsi Lubanie:
  - Wynik wyborów był dla wielu zaskoczeniem...
 
- Muszę przyznać, że dla mnie też, tym bardziej, że nie myślałem o kandydowaniu na funkcję sołtysa. Byłem na zebraniu, ktoś mnie zgłosił, a obecni mieszkańcy poparli kandydaturę i ...stało się.
  - Taki wybór świadczy o popularności, zaufaniu...
 
- Zapewne coś w tym jest. Być może dlatego, że przez ponad czterdzieści lat byłem pracownikiem Urzędu Gminy, w którym powierzone obowiązki starałem się wypełniać jak najlepiej. Nieskromnie powiem, że być może dlatego zdobyłem zaufanie nie tylko u mieszkańców Lubania, ale i innych wsi wchodzących w skład gminy.
  - Nie chcę odwoływać się do Pana wieku, ale wiele osób przy końcu kariery zawodowej z wielką dokładnością odlicza dni, jakie pozostały do emerytury. Później wędkarstwo, ogródek lub inne pasje, na które wcześniej brakowało czasu...
  - Zawsze starałem się być aktywnym i dlatego fakt, że zostałem sołtysem, pozwala mi być czynnym inaczej, niż w czasie wypełniania obowiązków urzędnika samorządowego. Teraz mam po prostu więcej czasu na rozmowy z mieszkańcami, na obserwowanie Lubania z innej strony.
  - Na przykład?
 
- Minęło kilka dni i już dostrzegam, że pilnym jest usprawnienie przepływających informacji na linii mieszkańcy - Urząd Gminy czy inne instytucje. Okazuje się, że do mieszkańców nie docierają niektóre informacje czy komunikaty, które dotrzeć powinny i tym samym zawodzi system tak zwanych kurend.  Ponieważ "Kurier Włocławski" jest w naszej gminie bardzo popularnym tygodnikiem, chciałbym w imieniu swoim i pozostałych sołtysów przypomnieć rolnikom z gminy Lubanie, że do 31 marca br. należy złożyć do wójta gminy wnioski o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, a do wniosku trzeba dołączyć faktury VAT lub ich kopie za zakup tego paliwa. Tak złożona prośba, a w zasadzie przypomnienie, to swoisty, nowoczesny sposób komunikowania się z mieszkańcami i cieszę się, że mogłem uczynić to na łamach "Kuriera".
  - Sołtysi są zapraszani na sesje Rady Gminy i często, choć bez prawa głosu biorą w nich czynny udział. Czy skorzysta Pan z takiej możliwości?
  - Pewnie, że tak. Tym bardziej, że niektóre sprawy dotyczą nie tylko Lubania. Na przykład problem psów. Mieszkańcy gminy zapominają o trzymaniu czworonogów  na uwięzi lub w zagrodach i psy często stwarzają zagrożenie nie tylko dla dzieci, ale i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przy odrobinie dobrej woli można uniknąć takiego stanu. To tylko jeden z przykładów, który wymaga zaangażowania nas wszystkich.
  - Czy są inne?
 
- Niektóre nie wymagają zgłaszania na sesjach rady. Bardzo dobrze układa się współpraca z wójtem gminy i zawsze można zgłosić problem lub oczekiwania, na przykład w dążeniu do poprawy warunków społecznych. Rozmawiałem z wójtem o konieczności poprawy nawierzchni dróg gruntowych we wschodniej części sołectwa i osadzie Krzyżówki. Jestem przekonany, że po ustabilizowaniu się warunków atmosferycznych nastąpi zdecydowana poprawa istniejącego stanu.

Na zdjęciu: Saturnin Kokowicz, nowo wybrany sołtys wsi Lubanie (z prawej) w rozmowie z wójtem Sławomirem Piernikowskim.