Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Sesja ze zmianami

Dziś (23 marca) w sali Gminnego Ośrodka Kultury o godz. 10.00  rozpocznie się IV sesja Rady Gminy Lubanie.

  W porządku obrad jest m.in. podjęcie uchwał w sprawie uchwalenia planu pracy RG i jej komisji stałych, przyjęcie informacji z realizacji w 2006 roku i uchwalenia na 2007 rok Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia o zmianę i zniesienie nazw urzędowych niektórych miejscowości:

  - Dokładniej mówiąc chodzi o zmianę nazw  miejscowości, które leżą w granicach gminy Lubanie - mówi wójt Sławomir Piernikowski. -To konsekwencja decyzji, jakie podjęto w czasie konsultacji z ich mieszkańcami.

Na zebraniach mieszkańcy wsi Lipiny-Barcikowo opowiedzieli się za pozostawieniem dla oznaczenia miejscowości tylko nazwy Barcikowo, jedna rodzina zamieszkała we wsi Popielarze, jako części miejscowości Sarnówka chce używania tylko tej nazwy:

- Dalszą kolejnością będzie wystąpienie z wnioskiem w tej sprawie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Publicznej za pośrednictwem wojewody kujawsko-pomorskiego, a warte podkreślenia jest, że wymienione zmiany nazewnicze nie przyniosą żadnych kosztów administracyjnych, i co ważne, tym samym nie będzie to uciążliwe dla zamieszkujących tam rodzin - dodaje Sławomir Piernikowski.