Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Czas podsumowań

Z dostępnych danych wynika, że gmina Lubanie zajmuje powierzchnię 6930 ha, z czego 4843 ha stanowią grunty orne, z których znaczną część przeznaczono pod zasiew zbóż oraz rzepaku. Niestety. Podobnie, jak w latach ubiegłych dały się odczuć skutki niesprzyjających warunków pogodowych, stąd wójt  wystąpił do wojewody kujawsko – pomorskiego z wnioskiem o uznanie gminy za obszar dotknięty klęską suszy:

Blisko stu rolników złożyło stosowne protokoły, a po ocenie przez komisję wnioski przejdą dalszą procedurę, która m.in. pozwoli na uzyskanie kredytu preferencyjnego.

Skutki suszy są widoczne niemal w każdym miejscu, bowiem jeszcze przed żniwami szacowano straty na poziomie niemal 50 proc., szczególnie  w przypadku zbóż jarych - mówi Mariusz Wasielewski, specjalista z Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Minikowo Oddział Zarzeczewo.

Tegoroczne żniwa najwcześniej rozpoczęli rolnicy z sołectw charakteryzujących się najsłabszą klasą gleby, czyli w Kucerzu, Kociej Górce i Gąbinku, a kilka dni później do zbiorów przystąpili rolnicy z sołectw Lubanie, Mikanowo, Zosin, Tadzin i Janowice;

Ogólnie mówiąc nie będzie to rekordowy rok pod względem zbiorów  i w poszczególnych gatunkach będą one odpowiednio dla  pszenicy ozimej około 5,5 tony z hektara, pszenżyta ok. 5 ton z ha, jęczmienia jarego ok. 3 tony z ha, a mieszanek zbożowych jarych około 2,5 t z ha.

Pierwszy etap tegorocznych ważnych zbiorów rolnicy mają za sobą. Miejmy nadzieję, że następne będą zdecydowanie lepsze i pozwolą na zachowanie dodatniego bilansu. Przecież nie ma nic gorszego, niż dokładać do interesu.