Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Jubileusz szkoł

Wczoraj (23 października) odbyły się uroczystości z okazji 60 rocznicy działalności Szkoły Podstawowej Ustronie. Z tej okazji spotkali się emerytowani nauczyciele i kierownicy placówki, władze samorządowe gminy i inni zaproszeni goście.

W ciągu swojego istnienia szkoła przechodziła różne koleje losu, jednak cały czas dążono do zapewnienia jak najlepszych warunków do nauki. Zmieniały się funkcje szkoły, które wymuszały ministerialne przepisy i wymogi, ale nigdy nie zapomniano o najważniejszym podmiocie, o uczniu. Takie dążenia były nadrzędnym celem dla pani Olszewskiej, Stefanii i Zygmunta Baksarskich i Zofii Sołtysiak – dyrektorów szkoły.

Największy rozkwit ustrońskiej szkoły przypada na kilka ostatnich lat pracy samorządu, gdy budynek szkoły doczekał się remontu obejmującego zmianę systemu ogrzewania, wymianę okien i drzwi, adaptację sal lekcyjnych i innych robót, które wpłynęły na poprawę warunków do nauki, czego doświadcza grupa 47 uczniów, z którą pracuje 9 nauczycieli.

Z okazji jubileuszu odsłonięto pamiątkową tablicę, którą ufundowała rada rodziców, Ewa i Wojciech Chrząszcz oraz Tomasz Drzewiecki, a wójt i przewodniczący Rady Gminy Lubanie uhonorowali placówkę okolicznościową plakietka.

Obszerny materiał z uroczystości zamieścimy w kolejnym wydaniu „Pulsu Regionu”.