Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

O poprawę bezpieczeństwa

Na terenie gminy Lubanie trwają prace, które w efekcie mają przynieść ogólnie rozumianą poprawę bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego. Skutki takich działań odczuli mieszkańcy gminy niedawno po opadach śniegu, gdy sprzęt do odśnieżania szybko uporał się z momentami trudnymi warunkami do jazdy, a porozumienie samorządu lubańskiego zawarte ze Starostwem Powiatowym w zakresie zimowego utrzymania dróg przynajmniej w tej materii wydaje się być niezagrożonym.

Innym zabiegiem samorządu jest prowadzenie działań zmierzających do poprawy widoczności przy drogach przebiegających przez gminę, polegające na kontrolowanym wycinaniu przydrożnych zarośli.

Teraz takie prace w ramach robót publicznych prowadzone są na terenie sołectwa Ustronie, a konieczność ich wykonania sygnalizowali radni i mieszkańcy - powiedział Marian Chełminiak z UG Lubanie.