Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Uwaga - dopłaty

W 2007 roku obowiązują zmienione zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności do gruntów rolnych, o przyznanie płatności cukrowej i przyznanie pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania.

W 2007 roku wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych a także o przyznanie płatności z tytułu wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania rolnicy mogą składać w biurze powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa(ARiMR), właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy, w terminie do 15 maja 2007 r.

Dopuszczalne jest złożenie wniosku w terminie 25 dni kalendarzowych po tym terminie, czyli do 9 czerwca 2007 r., jednakże za każdy dzień roboczy opóźnienia należna producentowi płatność będzie pomniejszana o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.

 

Przypomnijmy, że w myśl obowiązujących przepisów osobą uprawnioną do uzyskania jednolitej płatności obszarowej, jest rolnik, który:

- posiada działki rolne o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha wchodzące w skład gospodarstwa rolnego,

- utrzymuje grunty rolne zgodnie z normami - minimalne wymagania utrzymywania gruntów rolnych zgodnie z normami zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12 marca 2007 r. w sprawie minimalnych norm (Dz. U. Nr 46, poz. 306).

- posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

- złożył wniosek w wymaganym terminie.

 

Rolnicy, którzy po raz pierwszy zamierzają ubiegać się o przyznanie płatności do gruntów rolnych mogą otrzymać formularze wniosków w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR. Formularze te można również pobrać na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.

Uwaga - rolnicy, którzy ubiegali się o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych w roku 2006, otrzymają z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa częściowo wypełniony formularz wniosku (tzw. wniosek spersonalizowany) wraz z materiałem graficznym oraz instrukcjami ich wypełnienia.

  Wszelkie dodatkowe informacje oraz pomoc przy wypełnianiu wniosku można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 u Mariusza Wasielewskiego – pracownika Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Doradztwa Rolniczego, który przyjmuje interesantów w Urzędzie Gminy Lubanie.