Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Śmieci w lesie

To moment likwidacji „dzikiego” składowiska zużytych opon w lesie w okolicach Mikorzyna, które odkrył Krzysztof Gronowski, radny Gminy Lubanie, mówiąc m.in.:
- Trudno zrozumieć bezmyślność ludzi traktujących okoliczne lasy i inne tereny jako miejsce na różnego rodzaju śmieci i inne odpady, które powinny znaleźć się na zorganizowanych i specjalizowanych wysypiskach. W przypadku opon oburzenie tym większe, że porzucono je w ciągu jednego z głównych rowów melioracyjnych odprowadzających nadmiar wody po roztopach i gwałtownych opadach atmosferycznych.
Należy przypomnieć, że w gminie Lubanie obowiązuje „Regulamin utrzymania czystości i porządku”, który nakłada szereg obowiązków na mieszkańców oraz umożliwia nakładanie kar administracyjnych na osoby naruszające przepisy. Czy ustalenia tego aktu są respektowane?
- Przypadki zaśmiecania i zanieczyszczania obszaru gminy zdarzały się sporadycznie, ale trudno było ustalić sprawców takich zdarzeń  –  powiedziała Katarzyna Maźnica z UG Lubanie.    - Cały czas liczymy na rozsądek mieszkańców wierząc, że wszystkim zależy na czystości naszego otoczenia, ale nie ukrywamy, że nasilimy kontrole i będą karane osoby, które dopuszczą się łamania postanowień regulaminu.