Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

W samo południe

Dziś, 27 kwietnia o godzinie 12.00 w sali GOK rozpocznie się V sesja Rady Gminy: - To będą bardzo ważne obrady-mówi Aleksandra Kuligowska z Biura Obsługi RG Lubanie. - Gminni rajcowie będą m.in. dyskutowali nad wykonaniem budżetu w 2006 roku oraz podejmą uchwałę o udzieleniu absolutorium wójtowi gminy za ten okres.

W porządku obrad przewidziano także przedstawienie informacji kierownika Posterunku Policji w Lubaniu o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie w 2006 roku oraz m.in. sprawozdanie z realizacji gminnego programu gospodarki odpadami oraz podjęcie uchwały w sprawie programu rozwoju lokalnego gminy na lata 2007-2015.