Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Zwalczanie choroby Aujeszkyego

Urząd Gminy Lubanie, w związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii dotyczącym zmiany rozporządzenia (Dz.U. z 2009r. Nr 74, poz. 631) w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń, informuje:

- każda przesyłka świń musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia wystawiane przez lekarza weterynarii, upoważnionego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do wystawiania świadectw zdrowia (dotyczy to wysyłek do rzeźni świń z ognisk choroby – świadectwo z czerwonym paskiem, jak również nie objętych restrykcjami związanymi ze zwalczaniem choroby – świadectwo bez paska)

- przemieszczanie świń w celu dalszej hodowli lub dalszego tuczu również wymaga wystawienia świadectwa zdrowia (skutkiem braku świadectwa dla świń przeznaczonych do hodowli lub tuczu w przypadku uzyskania dodatniego wyniku badań na chorobę Aujeszkyego, oprócz utraty dotychczasowego statusu stada może być likwidacja całego stada bez możliwości uzyskania odszkodowania).

Ponadto przypomina się, że skupowanie zwierząt w celu dostarczenia ich do uboju lub dalszej hodowli dotyczy tylko zwierząt właściwie oznakowanych.