Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Równe szanse dla wszystkich

11 kwietnia 2008 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło projekt reformy programowej, której celem jest wdrożenie i realizacja hasła „Szkoła przyjaźnie wymagająca”, a jednym z wielu uczestników programu jest Gimnazjum z lubańskiego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II (ZS).

Nadrzędnym celem programu jest stworzenie dzieciom równych szans do edukacji, a działania szkoły powinny sprzyjać rozwojowi indywidualnych zainteresowań uczniów. Szkoła powinna być świadoma, że uczniowie XXI wieku są wymagającymi odbiorcami ofert edukacyjnej, a dodatkowo nauczyciele i wychowawcy powinni kierunkować podopiecznych do przemyślanego wprowadzania ich w dorosłość.

Nauka w lubańskim gimnazjum odbywa się w jedenastu salach lekcyjnych, wyposażonych w sprzęt audiowizualny. Oprócz tego w szkole działa pracownia informatyczna, biblioteka, czytelnia, świetlica i stołówka, a uzupełnienie stanowią hala i boiska sportowe. Szkoła ściśle współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Kultury, gdzie naukę gry na instrumentach muzycznych oraz kształcenie wokalne prowadzą profesjonalni muzycy z Włocławka i Bydgoszczy.

- Duży nacisk kładziemy na organizację czasu wolnego od zajęć szkolnych – mówi Beata Pawłowska, dyrektor ZS. - Uczniowie mają możliwość rozwijania zainteresowań w takich szkolnych kołach, jak wokalnym, informatycznym, astronomiczno – fizycznym, krajoznawczo – turystycznym, europejskim, teatralno – muzycznym, plastycznym, rysunku i malarstwa, literacko – recytatorskim, SKS, PCK, a nawet zajmują się redagowaniem różnych wydawnictw.

Inną formą organizacji czasu wolnego od zajęć szkolnych są wyjazdy do innych miejscowości na spektakle teatralne, koncerty czy seanse filmowe. Uczniowie mieli możliwość uczestniczenia na wykładach w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ale szczególnie lubianą formą zajęć były wycieczki edukacyjne, m.in. do Muzeum Powstania Warszawskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich czy Sejmu, w którym gościli na zaproszenie Marka Wojtkowskiego, posła RP (na zdjęciu).

- Ofertę edukacyjną uzupełniają zajęcia z doradztwa zawodowego, jakie prowadzone są we wszystkich oddziałach oraz pogadanki dotyczące patologii społecznej z narkomanią, alkoholizmem i przemocą w rodzinie włącznie – uzupełnia dyrektor Pawłowska. -Nie bez znaczenia jest stała współpraca pedagoga szkolnego i wychowawców