Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Nowe drogi to podstawa

Z dostępnych informacji wynika, że powoli kończący się 2009 rok był bardzo istotny dla poprawy gminnej infrastruktury drogowej. Do już całkowicie zakończonych zadań dołączyło jeszcze jedno, czyli budowa drogi w Lubaniu, o czym m.in. rozmawiamy z wójtem Sławomirem Piernikowskim.

- W najróżniejszych miejscach naszego kraju trwają roboty drogowe. Widać, że gmina Lubanie również uległa takiej modzie...

- To nie jest moda, ale po prostu konieczność i w jakimś stopniu obowiązek, wynikający z realizacji naszego planu poprawy infrastruktury drogowej.

- Konieczność tym prostsza, że wspomagana środkami spoza budżetu gminy...

- Nic bardziej mylnego. Szereg uwarunkowań sprawił, że wszystko jest realizowane za własne środki. Najważniejszym ograniczeniem hamującym możliwość pozyskania środków pozabudżetowych na budowę dróg jest m.in. zbyt wysoki dochód w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy i na przykład ten fakt wyeliminował naszą gminę z szeregu potencjalnych beneficjentów programu „schetynówek”. Taki stan szybko zrozumieli radni gminy, którzy swoimi decyzjami zagwarantowali środki na remonty, bądź budowę nowych dróg.

- Zatem co już wykonano?

- W całości zakończono remont i układanie nawierzchni bitumicznej w Janowicach – 750 m, Zapomnianowie – 1100 m oraz 1400 m na odcinku Mikanowo – Gąbinek. Niejako w toku pozostają roboty drogowe w Bodzi i Kolonii Ustrońskiej. W tych wsiach przeprowadzono roboty przygotowawcze polegające m.in. na niwelowaniu poboczy oraz utwardzaniu podłoża, ale do ostatecznego zakończenia prac z ułożeniem nawierzchni bitumicznej na tych drogach przystąpimy wiosną przyszłego roku.

Jak wcześniej zaznaczono, trwają roboty przy budowie 150. metrowego odcinka drogi położonego niemal w centrum Lubanie i ta inwestycja będzie zakończona w najbliższym czasie. To tyle, jeżeli chodzi o drogi, ale oprócz tego wykonano szereg innych zadań, które poprawiły stan techniczny infrastruktury komunalnej ważnej dla gminy.

- Co zrobiono w tym zakresie?

- Przeprowadzono remont obejmujący wymianę okien i drzwi oraz zmianę pokrycia dachowego remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Lubanie, ułożono ponad 400 metrów kwadratowych kostki brukowej na dziedzińcu Szkoły Podstawowej Ustronie, wykonano niezbędne prace malarskie w tej placówce oraz Przedszkolu Samorządowym, a w Gąbinku powstał chodnik dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej Włocławek – Nieszawa, którego koszt w całości sfinansowano z budżetu gminy Lubanie.

Dużym zakresem robót objęto budynek zajmowany przez Urząd Gminy oraz inne podmioty, np. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Niepubliczny Ośrodek Opieki Zdrowotnej, Gminną Radę Kobiet czy punkt konsultacyjny ODR Minikowo. We wszystkich pomieszczeniach wymieniono stolarkę drzwiową i okienną , a oprócz tego naprawiono i pomalowano elewację budynku.

- Powróćmy do dróg gminnych. Czy to, o czym Pan powiedział oznacza, że w 2010 roku nie będzie innych robót oprócz tych, które pozostają do zakończenia w Bodzi i Kolonii Ustrońskiej?

- Mamy plan na przyszły rok, ale na jego omówienie będzie inna okazja.