Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Będą obradować

Na dziś (piątek, 29 stycznia) zaplanowano XXXI sesję Rady Gminy Lubanie, na  której radni podejmą m.in. uchwały o planie odnowy miejscowości Lubanie na lata 2010-2017 oraz gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2010 rok.

Radni zdecydują również o przystąpieniu gminy Lubanie do Stowarzyszenia Gmin Pomorskich na Rzecz Budowy Autostrady A1 (SGPnRBA A1 ). - Powstało ono w wyniku konferencji założycielskiej w pierwszej połowie 1998 roku, a jego członkami są gminy województwa pomorskiego oraz kujawsko – pomorskiego, przez które przebiegać będzie, bądź już przebiega autostrada A-1 i, jak dotychczas, zrzeszone  są w nim gminy Tczew, Starogard Gdański, Smętowo Graniczne, Skórcz, Pszczółki, Płużnica, Pelplin, Nowe, Morzeszczyn, Lubicz, Lisewo, Kowalewo Pomorskie oraz Chełmża. – przypomniał wójt Sławomir Piernikowski.

SGPnRBA A1 posiada osobowość prawną i jest dobrowolną organizacją miast i gmin oraz innych podmiotów zainteresowanych profilem działalności stowarzyszenia. Jako swój statutowy cel uznaje współdziałanie gmin oraz innych podmiotów przy realizacji budowy autostrady A-1 i infrastruktury związanej z tym zadaniem, a także przeciwdziałanie negatywnym skutkom budowy.

Do swoich podstawowych celów SGPNRBA A-1 zalicza przede wszystkim:

-podejmowanie wspólnych działań w zakresie inicjowania najlepszych rozwiązań w celu wykorzystania lokalnej siły roboczej i potencjału gospodarczego,

-promocję rozwiązań na rzecz realizacji inwestycji proekologicznych, oraz przekazywania informacji i doświadczeń związanych z przebiegiem budowy autostrady,

-zajęcie wspólnego stanowiska w istotnych sprawach związanych z budową infrastruktury, wymianą doświadczeń oraz wyrażanie wspólnego stanowiska w ważnych sprawach zawiązanych z budową autostrady wobec organów władzy i administracji publicznej, inwestora i wykonawców oraz udzielanie pomocy członkom w celu ochrony ich uzasadnionych interesów.

Jednym z punktów sesji jest podjęcie uchwały o współdziałaniu z Powiatem Włocławskim w wykonywaniu zadania publicznego w zakresie realizacji projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2902C Siutkowo – Mikanowo” oraz udzielenia Powiatowi Włocławskiemu pomocy finansowej. -Ta droga nie jest w naszej gestii, i mimo wielokrotnych prób i przymiarek zarządca swoje dotychczasowe działania ograniczał wyłącznie do  obietnic oraz przekładał termin rozpoczęcia prac- mówi S. Piernikowski. - Liczymy na wydatną pomoc naszego mieszkańca, który jest radnym powiatowym i  mamy nadzieję, że tym razem zadanie będzie wykonane tym bardziej, że chcemy partycypować w kosztach realizacji zadania.