Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Czas podsumowań

W jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych rozpoczął się okres zebrań sprawozdawczych za 2009 rok, a zainaugurowali go strażacy z OSP Lubanie, którzy przyjęli raporty z działalności, przedłożone przez prezesa Sławomira Piernikowskiego i naczelnika Dariusza Sołtysiaka i udzielili absolutorium swoim władzom. W zebraniu uczestniczyli również kpt. Mariusz Bladoszewski z Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku oraz Ryszard Szczesny, radny gminy Lubanie.

Z tez, zawartych w sprawozdaniu wynika, że mimo szerokiej sfery działania, najważniejszym elementem jest nie tylko podnoszenie własnych umiejętności i sprawności, lecz przede wszystkim organizowanie i kierowanie prewencją przeciwpożarową. Ważną rolę spełnia tu ograniczenie do minimum rutynowego i często nieprzemyślanego zachowania ludzi, co przejawia się na przykład niezwracaniem uwagi na zły stan techniczny instalacji elektrycznej w gospodarstwie czy wypalania traw i chwastów. W takich i innych skrajnych przypadkach szczególnym zadaniem strażaka jest wpływanie na zmianę świadomości mieszkańców i wskazywanie potencjalnych zagrożeń, wynikających z lekceważenia przepisów, których przestrzeganie wpływa na ogólny wzrost bezpieczeństwa.

Działalność lubańskich strażaków w 2009 roku wiązała się z ich udziałem w wielu wydarzeniach, jakie odbywały się w gminie Lubanie, a obecność druhów i pocztów sztandarowych była nieodłącznym elementem uroczystości tak świeckich, jak i kościelnych co udowadnia, że strażacy nie stanowią zamkniętego środowiska i czynnie uczestniczą w życiu całej gminy.

O skuteczności działania druhów (z uwzględnieniem OSP Lubanie, Janowice i Ustronie) świadczy zestawienie interwencji w 2009 roku w rozbiciu na rodzaj zdarzenia według powiatów i gmin, przedstawione przez włocławską komendę Państwowej Straży Pożarnej. Warto powiedzieć, że w porównaniu z 2008 rokiem spadła ilość interwencji, ale niepokoić powinna ilość fałszywych alarmów:

- Liczby obrazujące ilość udział poszczególnych jednostek z powiatu włocławskiego w zdarzeniach nie jest powodem do rywalizacji o miano najbardziej sprawnej - mówił kpt. M. Bladoszewski dodając: - Ufam, że w dalszym ciągu będzie dobrze układała się współpraca jednostek z terenu gminy Lubanie z jej samorządem, a dobrze wypracowane i powielane wzorce przyczynią się do zwiększenia ogólnie rozumianego bezpieczeństwa, czego życzę strażakom i wszystkim mieszkańcom gminy.

Na zdjęciu: 3 maja 2009 r. strażakom z OSP Lubanie oddano wyremontowaną i rozbudowaną remizę, a na wyposażenie wysokiej jakości nożyco – rozpieracz firmy „Lucas”, który z rąk dh Sławomira Piernikowskiego, prezesa ZG OSP (z lewej) odebrał Dariusz Sołtysiak, naczelnik OSP Lubanie.