Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Bunt samorządowców

Z inicjatywy Sławomira Piernikowskiego, wójta gminy Lubanie, 3 lutego ze starostą Janem Ambrożewiczem (na zdjęciu) spotkali się przedstawiciele samorządów, które podpisały ze Starostwem Powiatowym we Włocławku porozumienie o utrzymaniu dróg powiatowych oraz ulic w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2009/2010.

Obecni na spotkaniu: Bogdan Sadowski, burmistrz Miasta i Gminy Izbica Kujawska, Krzysztof Wrzesiński, burmistrz Miasta i Gminy Lubraniec oraz wójtowie Stanisław Sadowski (Baruchowo), Jan Krzyżanowski (Fabianki), Stanisław Adamczyk (gm. Kowal) i Sławomir Piernikowski (Lubanie) przedstawili staroście Ambrożewiczowi wyjątkowo trudną sytuację, jaka panuje na drogach powiatowych przebiegających przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego (JTS), przypominając o uwagach i zastrzeżeniach, jakie kierowano do starostwa w zakresie konieczności zmiany jednego z warunków zawartego porozumienia.

- Jesteśmy zobowiązani do wypełnienia 5. standardu zimowego utrzymania dróg powiatowych, który m.in. mówi, że w ciągu 8 godzin od opadów śniegu jezdnia musi być odśnieżona, a w miejscach zasp udostępniony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem tzw. mijanek – mówił wójt S. Piernikowski. - Dotychczasowe wyjątkowo złe warunki atmosferyczne i obfite opady śniegu wymusiły zintensyfikowanie robót zapewniających przejezdność dróg, a równocześnie spowodowały znaczący wzrost kosztów dalece odbiegających od tych, jakie szacowano w zawartym porozumieniu, które w tym zakresie powinno być dawno zweryfikowane.

Tę opinię jednoznacznie poparli samorządowcy, a wójt S. Sadowski dodał: - Wiemy doskonale, że mieszkańców nie interesuje, kto odpowiada za odśnieżanie tej, czy innej drogi, ale chcemy stanowczo powiedzieć, że z naszych środków budżetowych nie będziemy finansować obowiązków starostwa i czynić to np. kosztem zaplanowanych inwestycji.

Starosta Jan Ambrożewicz zapewnił, że zmiana stawek z zakresu 5. standardu oraz jego wymogów będą głównym tematem posiedzenia Zarządu Powiatu, które zaplanowano na 4 lutego dodając, że: – Dziś samodzielnie nie mogę zdecydować o wprowadzeniu zmian, ale mam nadzieję, że uzasadnione oczekiwania samorządów nie podzielą członków zarządu w podjęciu korzystnej decyzji.

Burmistrzowie i wójtowie wyrazili na spotkaniu jednoznaczne stanowisko, że w przypadku innego stanowiska, od 5 lutego nie będą odśnieżane drogi powiatowe przebiegające przez poszczególne JTS.

- Powoli żałujemy, że zdecydowaliśmy się na zawarcie porozumienia – powiedział burmistrz K. Wrzesiński. - Przyjęliśmy na siebie ogrom zadań, które często niosą rozżalenie i pretensje mieszkańców, a powinniśmy zachować się tak, jak ci, którzy z porozumienia zrezygnowali i całe odium zła kierowane jest na Powiatowy Zarząd Dróg, a tak jest w przypadku miast Kowal, Choceń czy Brześć Kujawski.

Na zakończenie samorządowcy wyrazili wielkie oburzenie z powodu wywiadu, udzielonego 3 lutego w jednej ze stacji radiowych przez wicestarostę Kazimierza Kacę, który m.in. powiedział, że nie ma żadnych problemów z przejezdnością i wszystkie drogi są odśnieżone. - To oszukiwanie opinii publicznej – ocenił wójt S.Sadowski.

Atmosfera spotkania ze starostą J. Ambrożewiczem była wyjątkowo napięta. W dyskusji mówiono m.in. o niezliczonej liczbie telefonów do urzędów z żądaniami natychmiastowego odśnieżenia wskazanych dróg, o postach zamieszczanych na różnych portalach internetowych zarzucających nieudolność oraz akcji jednego z dzienników, w której stworzono czytelnikom okazję do rozliczenia wójtów i burmistrzów z ich działań ze skutkami śnieżyc.

- To przejaw taniego populizmu i niczym nie uzasadniony zabieg socjotechniczny, dyskredytujący naszą pracę – mówili wzburzeni samorządowcy.