Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Chodzi nie tylko o pieniądze

W związku z informacją, jaka pojawiła się na łamach jednego z dzienników oraz innymi nieuzasadnionymi komentarzami  docierającymi do nie tylko do gminnej opinii publicznej oświadczam, że:

Od początku trwającej kadencji samorządowej corocznie zawieraliśmy porozumienie ze Starostwem Powiatowym  o przejęciu zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg oraz ulic w ciągu tych dróg na blisko 25. kilometrach dróg powiatowych, przebiegających przez gminę Lubanie.   

Nie jest prawdą,   że przez trzy ostatnie lata zimy  nie były tak śnieżne, jak tegoroczna, a mimo to gminy, w tym Lubanie,  otrzymywały pieniądze za odśnieżanie, a nie było co robić.

Nie trudno dotrzeć do różnego rodzaju zapisów archiwalnych by zauważyć, że choć w minionych latach nie zanotowano ciągłych, wielodniowych opadów śniegu, to na drogach powiatowych, w tym przebiegających przez gminę Lubanie, występowała konieczność odśnieżania  i częstych. likwidacji oblodzeń z powierzchni jezdni.

Mimo to wcześniej ustalone i  obowiązujące wynagrodzenie ryczałtowe  za zimowe   utrzymanie  dróg w wysokości 170 zł za 1 km  było wystarczające i pokrywało rzeczywiste koszty podejmowanych działań, dopiero tegoroczna śnieżna zima wymusiła na niektórych samorządach, w tym gminy Lubanie, podjęcie działań zmierzających do weryfikacji obowiązującego porozumienia na sezon zimowy 2009/2010.

Przypomnę, że z inicjatywy wójta gminy Lubanie, 3 lutego ze starostą Janem Ambrożewiczem   spotkali się przedstawiciele samorządów, które podpisały ze Starostwem Powiatowym we Włocławku porozumienie, a obecni na spotkaniu: Bogdan Sadowski, burmistrz Miasta i Gminy Izbica Kujawska, Krzysztof Wrzesiński, burmistrz Miasta i Gminy Lubraniec oraz wójtowie Stanisław Sadowski (Baruchowo), Jan Krzyżanowski (Fabianki), Stanisław Adamczyk (gm. Kowal) i Sławomir Piernikowski (Lubanie) przedstawili staroście Ambrożewiczowi wyjątkowo trudną sytuację, jaka panuje na drogach powiatowych przebiegających przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego. Przypomniano też  o uwagach i zastrzeżeniach, jakie wcześniej kierowano do starostwa w zakresie konieczności zmiany  warunków zawartego porozumienia w części obejmującej tzw. standardy odśnieżania, jak i zwiększenia ryczałtu za wykonywane prace.

Argumenty przedstawione na spotkaniu ze starostą Ambrożewiczem były na tyle wystarczające, że Zarząd Powiatu Włocławskiego podjął decyzję zwiększającą o 100 proc. stawkę wynagrodzenia ryczałtowego za okres 1 stycznia – 15 marca br., natomiast pozostawił bez zmian. 5. standard zimowego utrzymania dróg powiatowych, który m.in. mówi, o tym że w ciągu 8 godzin od opadów śniegu jezdnia musi być odśnieżona, a w miejscach zasp udostępniony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem tzw. mijanek.

Z niepokojem odbieramy prognozy synoptyków, które na szczęście ostatnio były  wyjątkowo korzystne. To ważne, bowiem musimy uporać się z hałdami śniegu, który powstały na skutek usuwania go z dróg, nie tylko powiatowych. Każda forma, z wywiezieniem zalegającego śniegu na przykład na nieużytki w okolicach rzeki Wisły, znacznie powiększy i tak już wysokie koszty zimowego utrzymania dróg.

Reasumując można powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że każdy samorząd, w tym i gminy Lubanie,  dokłada znaczne pieniądze z własnego budżetu na zimowe  utrzymanie  dróg powiatowych i na pewno nie pobiera  pieniędzy za prace nie wykonane w tym zakresie. Tym samym mam pełne prawo powiedzieć, że  nieuzasadnione oceny dyskredytują wszelkie działania w przedmiocie usuwania często dotkliwych skutków zimy,  dezinformują opinię publiczną i dalece odbiegają od rzeczywistości.

Sławomir Piernikowski, wójt gminy Lubanie.

Na zdjęciu: Takie hałdy śniegu na ulicach to widok raczej nieznany mieszkańcom miast