Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Europa inwestuje

Jak już  informowaliśmy, 18 lutego br.  w przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku marszałek Piotr Całbecki oraz członek zarządu województwa Franciszek Złotnikiewicz wręczyli reprezentantom trzydziestu sześciu samorządów z dawnego województwa włocławskiego umowy na dofinansowanie budowy wodociągów, kanalizacji i oczyszczalni ścieków w poszczególnych gminach. W uroczystości, która odbyła się w  odrestaurowanym pałacyku przy ul. Bechiego    wzięli także udział radni: Sławomir Kopyść, Wojciech Jaranowski i Marian Gołębiewski.

Łączna kwota dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na ten cel w całym województwie wynosi sto czterdzieści milionów złotych, co pozwoli  w całym województwie kujawsko – pomorskim na sfinansowanie stu szesnastu projektów, z których większość dotyczy inwestycji wodno - kanalizacyjnych. W ten sposób na przykład   w Kowalu woda do domów położonych przy ulicach  Piwnej, Szkolnej, Mickiewicza, Matejki, Piłsudskiego, Śniadeckich, Reja, Zamkowej, Kilińskiego, Kopernika oraz placu Rejtana nie będzie już płynąć cementowo - azbestowymi rurami, a inna dotacja pozwoli Lubrańcowi rozbudować kanalizację w mieście oraz zainwestować w przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy.

- Jak widać, Europa chętnie wspomaga rozwój obszarów wiejskich i jest to ważne, bowiem dzięki takim nowym inwestycjom będziemy mogli uchronić dla następnych pokoleń nasze największe dobro – czyste jeziora, rzeki i lasy, a jeszcze ważniejsze jest, że mieszkańcy naszego rejonu będą mieszkać w zdrowym środowisku – mówił marszałek Piotr Całbecki.

Wśród beneficjentów znalazła się również gmina Lubanie, a obecny na uroczystości wójt Sławomir Piernikowski powiedział: - Wszystko zaczęło się od przygotowania obejmującego niemal siedemdziesiąt gospodarstw projektu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej gminy Lubanie II i III etap. Zadania 1 Mikanowo – Lubanie”, na  podstawie którego złożyliśmy wniosek o dofinansowanie inwestycji i przyznano nam na ten cel milion sto tysięcy złotych, natomiast resztę dołożymy  z własnego budżetu.

Dodajmy, że ta inwestycja nie jest jedyną, jaką zaplanowano do wykonania w najbliższym czasie. Wkrótce rozpoczną się prace drogowe w Bodzi i Kolonii Ustrońskiej, gdzie w roku ubiegłym przeprowadzono roboty przygotowawcze polegające m.in. na niwelowaniu poboczy oraz utwardzaniu podłoża, a ponadto zaplanowano wykonanie dróg Probostwo Górne – Kucerz (1,2 km), Mikorzyn – Włoszyca (0,8 km) oraz Krzyżówki (1,3 km). Poza tym pozostaje do realizacji kilka innych, acz równie znaczących zadań, na przykład rozpoczęcie prac przy budowie nowego placu targowego czy zagospodarowanie terenu przy  Gminnym Ośrodku Kultury.

Czym  jest PROW?

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich   jest instrumentem realizacji polityki Unii Europejskiej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich (ROW). Dokument określa cele, priorytety oraz zasady, na podstawie których będą wspierane działania dotyczące tej problematyki.

PROW jest końcowym elementem procesu programowania zorganizowanego zgodnie ze strategicznym podejściem zaproponowanym przez Komisję Europejską. Zgodnie z nim na poziomie unijnym opracowywany jest dokument strategiczny identyfikujący silne i słabe strony obszarów wiejskich na poziomie UE, wspólne dla krajów członkowskich osie priorytetowe oraz wskaźniki dla mierzenia postępu w osiąganiu unijnych priorytetów. W oparciu o strategię UE przygotowywana jest strategia krajowa ROW, która przekłada priorytety wspólnotowe na sytuację w kraju. Głównym narzędziem realizacji strategii jest właśnie PROW.

Dokumenty podobne do PROW przygotowywane są w każdym z krajów członkowskich UE. Program może odnosić się do terytorium całego kraju (tak jak to mam miejsce w Polsce) lub też przyjmowanych jest kilka różnych programów dla poszczególnych regionów jednolitych pod względem problemów ekonomicznych, społecznych oraz środowiskowych.