Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Spotkać się raz jeszcze

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów (PZERI) jest największym krajowym związkiem seniorów, który w ramach swojej działalności m.in. zabiega o poprawę warunków socjalno - bytowych emerytów, rencistów i inwalidów oraz inicjuje ich uczestniczenie w życiu społecznym przez współdziałanie z organami władzy i administracji publicznej, samorządowej, ze związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi, gospodarczymi i spółdzielczymi, organizuje życia kulturalne i towarzyskie emerytów, rencistów i inwalidów, reprezentuje interesy emerytów, rencistów i inwalidów wobec władz samorządowych i administracyjnych oraz popularyzuje ich problemy wśród społeczeństwa, współdziała z organami samorządowymi i organizuje opiekę nad ludźmi samotnymi oraz współuczestniczy w organizacji opieki nad ludźmi samotnymi i starymi.

PZERI zrzesza  blisko 2.600 kół, oddziałów i klubów, a jednym z takich ogniw jest Koło nr 20, które pracuje w Lubaniu pod przewodnictwem Krystyny Piernikowskiej i jest podmiotem wyjątkowo prężnie działającym, a zarówno członkowie, jak i sympatycy chętnie  uczestniczą w różnego rodzaju przedsięwzięciach, z których na stałe wpisały się  spotkania świąteczno – noworoczne,  obchody Światowego Dnia Inwalidy, Dnia Seniora lub  wycieczki turystyczno – krajoznawcze w różne regiony Polski.

-Chcemy, aby takie formy  pracy były nie tylko szansą na aktywne  życie, ale i okazją do wymiany doświadczeń i poznawania dotyczących nas, a często zmieniających się przepisów – mówi K. Piernikowska. - Ważne są też różne rady i porady, stąd  na przykład naszym częstym gościem jest m.in.  dr Hanna Zgorzelak, która przeprowadza cykl szkoleń obejmujący higienę i bezpieczeństwo życia ludzi starszych.

Pracę Koła nr 20 PZERI i realizację jego statutowych obowiązków wysoko ocenia lubański samorząd: - W grupie jest zawsze łatwiej pokonywać problemy i dlatego koło jest miejscem, w którym na nowo odnalazło się wiele osób – powiedziała Irena Mroczkowska, sekretarz gminy. - Zarząd koła wszelkimi sposobami dąży do zintegrowania środowiska, a naprzeciw temu wychodzi bogata oferta programowa. Pod szyldem koła działa zespół śpiewaczy „Siwy włos”, który niejednokrotnie uczestniczył  w imprezach organizowanych w naszej gminie, ale i poza nią, na przykład w aleksandrowskim Przeglądzie Artystycznym Ruchu Seniorów „O zegar czasu”, na którym zdobywał nagrody i wyróżnienia.