Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Dwieście na dwieście

Z okazji rocznicy urodzin Fryderyka Chopina, 1 marca Toruńska Orkiestra Symfoniczna zorganizowała  dwieście koncertów chopinowskich, które odbywały się  w salach gminnych ośrodków kultury, szkołach i innych instytucjach.  Wśród wykonawców, obok pianistów z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, pojawili się nauczyciele - pianiści oraz uczniowie klas fortepianu wytypowani przez dyrektorów szkół muzycznych naszego regionu.

Jeden z takich koncertów odbył się w sali lubańskiego Gminnego Ośrodka Kultury, a jego wykonawcami byli Natalia Skrzypińska, Adam Rorata i Rafał Błaszczyk – uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku.

Obchody Roku Chopinowskiego w województwie kujawsko - pomorskim koordynowane są przez Urząd Marszałkowski, a nad przebiegiem przedsięwzięć towarzyszących obchodom czuwa powołany przez marszałka Komitet Organizacyjny Wojewódzkich Obchodów Dwusetnej Rocznicy Urodzin Fryderyka Chopina, który tworzą Jerzy Janczarski – dyrektor Departamentu  Kultury  i  Dziedzictwa Narodowego, Łukasz Walkusz dyrektor gabinetu marszałka woj. kujawsko – pomorskiego,  Maria Murawska  –  rektor Akademii  Muzycznej  w  Bydgoszczy, Eleonora  Harendarska  – dyrektor Filharmonii   Pomorskiej w Bydgoszczy,  Paweł Dudzik – dyrektor Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej,  Agnieszka Brzezińska –dyrektor Ośrodka Chopinowskiego w Szafarn, Marcin Habel – naczelnik Wydziału Turystyki  w Departamencie Edukacji, Sportu  i Turystyki oraz Janusz Bochenek –  kierownik Biura Promocji  i Dotacji w Departamencie Kultury  i Dziedzictwa Narodowego.

A to ciekawe!

Fryderyk Franciszek Chopin– najwybitniejszy polski kompozytor i pianista, urodził się we wsi Żelazowa Wola w powiecie Sochaczewskim. Za dzień urodzin kompozytora rodzina i on sam uznawali  1 marca 1810 roku, jednak w metryce chrztu sporządzonej w kościele parafialnym w Brochowie widnieje data 22 lutego. Rozbieżność nie rozstrzygnięto do dziś, choć współcześnie pierwszeństwo oddaje się dacie obchodzonej przez samego kompozytora i jego najbliższych.