Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Porozmawiają o pieniądzach

W piątek, 12 marca, o godzinie 11.00 rozpoczną się obrady XXXII sesji Rady Gminy Lubanie, w programie której zawarto m.in. podjęcie uchwał dotyczących planu pracy na 2010 rok i zatwierdzenie planów pracy komisji stałych Rady Gminy oraz przyjęcie informacji o średnich wynagrodzeniach osiągniętych na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę w 2009 roku. Radni zajmą się również zmianą budżetu na 2010 rok oraz zdecydują o zaciągnięciu kredytów bankowych na finansowanie modernizacji i remontów niektórych dróg gminnych.

- Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz art.89 ust.1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zaciąganie kredytów należy do wyłącznej kompetencji rady gminy – mówiła Grażyna Pruchnicka, skarbnik gminy. - Bankowy kredyt długoterminowy ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej planujemy zaciągnąć na lata 2010 – 2014 z przeznaczeniem na rozpoczęcie modernizacji dróg gminnych na odcinkach Lubanie – Krzyżówki i Probostwo Dolne – Kucerz oraz zakończenie prac drogowych we wsiach Bodzia i Kolonia Ustrońska.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem poprawy jakości gminnej infrastruktury drogowej, w ubiegłym roku w Bodzi i Kolonii Ustrońskiej wykonano szereg prac przygotowawczych związanych z przygotowaniem podbudowy drogi, m. in. korytowanie i niwelowanie poboczy oraz utwardzanie podłoża. - Obydwa zadania są w zaawansowanej fazie i dobre warunki atmosferyczne, a przede wszystkim pozyskanie środków finansowych szybko pozwolą na całkowite zakończenie wszystkich niezbędnych robót i oddanie do użytku dróg – powiedział wójt Sławomir Piernikowski.