Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Różne barwy Dnia Kobiet ...i odświętnie

Z udziałem m.in. Ryszarda Kaźmierkiewicza - prezesa Zarządu Regionalnego  Krajowej Rady Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Hanny Kruszczyńskiej z ODR Włocławek, Jadwigi Krusińskiej, przewodniczącej KGW Lubanie oraz  wójta Sławomira Piernikowskiego zorganizowano spotkanie dla członkiń lubańskiego Koła Gospodyń Wiejskich, na którym przekazano w użytkowanie pomieszczenie wyremontowane i wyposażone w niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego.

Koło Gospodyń Wiejskich to organizacja kobieca, działająca głównie na terenach wiejskich  na podstawie art. 22 ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno - zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. z 1982 r. Nr 32, poz. 217 z późn. zm.) oraz uchwalonego przez siebie regulaminu. 

 Koła gospodyń wiejskich w szczególności bronią praw, reprezentują interesy i działają na rzecz poprawy sytuacji społeczno - zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin, zajmują się głównie kwestiami związanymi z lokalnymi sprawami samorządowymi, pomagają w organizacji życia na wsi.

Członkinie KGW organizują imprezy artystyczne, różnorodne kursy i zabawy wiejskie. Koła gospodyń wiejskich tworzone są jako wyodrębnione jednostki organizacyjne kółek rolniczych, bądź też - we wsiach, w których nie działają kółka rolnicze - jako samodzielne koła gospodyń wiejskich.

Dokonując symbolicznego przecięcia wstęgi w nowym pomieszczeniu wójt S. Piernikowski m.in. powiedział: -Cieszę się, że przypadły paniom do gustu tak pomieszczenia, jak i wszystko, co stanowi wyposażenie. Mam nadzieję, że będzie on niejednokrotnie wykorzystany z różnych, gminnych okazji.