Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Wyjeżdżasz? Pamiętaj o zaświadczeniu!

Kampania wyborcza wchodzi w końcową fazę. Dziś (piątek) od północy obowiązywać będzie cisza wyborcza, a w niedzielę, 20 czerwca, w godz. 6.00 – 20.00 zostaną otwarte lokale wyborcze, w których będzie można oddać głos na swojego kandydata.

- Na podstawie stosownej ustawy w gminie Lubanie będą działać cztery Obwodowe Komisje Wyborcze– mówi Irena Mroczkowska, sekretarz gminy (na zdjęciu). -OKW nr 1 w Gminnym Ośrodku Kultury  obejmuje mieszkańców sołectw Barcikowo, Włoszyca, Kucerz, Lubanie i Kaźmierzewo, OKW nr 2 w Szkole Podstawowej Lubanie dla sołectw Mikanowo A i B, Gąbinek, Probostwo Dolne i Górne, OKW nr 3 w Szkole Podstawowej Przywieczerzyn dla sołectw Janowice, Tadzin, Zosin, Przywieczerzyn i Siutkówek oraz OKW nr 4 w Świetlicy Wiejskiej Ustronie dla sołectw Bodzia, Sarnówka, Kałęczynek i Ustronie.

Wielu wyborców pozostanie w swoim miejscu zamieszkania, dlatego głosowanie powinno przebiegać bez zakłóceń. Należy tylko pamiętać,  aby  mieć przy sobie dokument ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy itp.), ale co trzeba zrobić, gdy w dzień wyborów będziemy w innym miejscu, a chcemy głosować?

- Należy pobrać zaświadczenia upoważniające do udziału w wyborach poza miejscem zameldowania, jakie są wydawane tylko do piątku 18 czerwca i to ważne dla wszystkich, którzy planują wyjazd w czasie wyborów, bo z takim zaświadczeniem można głosować w dowolnym punkcie wyborczym w Polsce lub za granicą.- dodaje I. Mroczkowska. - Zaświadczenie można odebrać osobiście albo przez osobę upoważnioną, ale pełnomocnikowi trzeba wówczas przekazać upoważnienie na piśmie, uwzględniając w nim numer PESEL. Nie musi ono być oryginałem, można je np. przesłać faksem. Wyborca otrzyma dwa zaświadczenia: o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania. Jeżeli wyborca zgubi takie zaświadczenie, wówczas nie będzie mógł zagłosować. Dokument upoważnia również do głosowania poza granicami kraju, gdzie czynne będą 253 punkty wyborcze, których lista jest dostępna na stronie internetowej  www.msz.gov.pl

Osoby, które na stałe mieszkają za granicą, mogą przez internet na stronach MSZ dopisać się do punktu wyborczego w swoim miejscu zamieszkania.