Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Najpierw rok 2011

Dosłownie kilkanaście godzin po oficjalnym rozstrzygnięciu wyborów samorządowych rozmawiamy z wójtem Sławomirem Piernikowskim (na zdjęciu), który swoją funkcję obronił już w I turze. Tym samym będzie ją pełnił po raz trzeci z rzędu,

- Panie wójcie, gratulujemy osiągniętego wyniku…

- Dziękuję za gratulacje, a korzystając z okazji chciałbym serdecznie podziękować moim wyborcom za okazane zaufanie, życzliwość oraz gest dobrej woli, które przywiodły ich do urn wyborczych i skłoniły do oddania głosu właśnie na mnie. Obiecuję, że będę się starał nie zawieść Państwa zaufania, zaś moje obowiązki będę zawsze starał się wykonywać sumiennie oraz należycie, mając na uwadze przede wszystkim dobro mieszkańców naszej gminy.

- Jak zapowiada się kolejna kadencja wójta dla Pana, a tym samym i mieszkańców gminy?

-Zgodnie z przedwyborczymi zapowiedziamibędzie to kadencja dalszej radykalnej poprawy całej infrastruktury drogowej i technicznej, pozostającej w gestii samorządu. W dalszym ciągu będziemy przeprowadzać inne działania, których zakończenie w wydatny sposób skróci dystans pomiędzy życiem w mieście, a u nas, na wsi.

- Do realizacji każdego planu podobno potrzeba niewiele, czyli… wystarczającej ilości pieniędzy…

- W budżecie na 2011 rok przeznaczyliśmy kwotę blisko 4,5 mln złotych na realizację ważnych zadań inwestycyjnych, do których należy m.in. kontynuacja Zadania nr 2, czyli rozbudowy sieci kanalizacyjnej Mikanowo – Lubanie – Probostwo Dolne, budowa rurociągu tłocznego wody surowej wraz z zabudową studni głębinowej w m. Probostwo Górne, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, przebudowa i modernizacja dróg gminnych w Mikanowie B, Kaźmierzewie oraz odcinka Tadzin – Zosin, budowa ścieżki rowerowej, rozbudowa terenu rekreacyjno – wypoczynkowego w Lubaniu oraz budowa świetlic wiejskich.

- A co z pozostałymi częściami budżetu na 2011 rok?

- Bardzo ważną informacją jest ta, która mówi, że stawki wszystkich podatków regulowanych przez mieszkańców gminy i różne działające tu podmioty, pozostaną na poziomie 2010 roku. Poza tym w budżecie znajdą się dochody własne wraz z udziałami w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, które wniosą do naszej kasy gminnej niemal 7,8 mln złotych, dotacje na zadania zlecone i własne to ponad 1,6 mln złotych i subwencja ogólna, która zamyka się kwotą ponad 4,2 mln złotych.

Tytułem uzupełnienia dodam, że w 2011 roku wydatki bieżące pozostaną na poziomie tego roku oraz nastąpi wzrost wydatków majątkowych blisko pół miliona złotych.

- Z grubsza nakreślony przez Pana plan działań na najbliższy okres wydaje się być ambitnym i niepozbawionym sensu. A czy ma Pan jakieś obawy, co do ich realizacji?

- Powodzenie zamierzeń planowanych na 2011 rok zależy wyłącznie od zrozumienia i roztropności nowo wybranych radnych. Ufam, że szybko nawiążemy współpracę, która przyniesie oczekiwane przez wszystkich efekty, czyli dalszy rozwój gminy Lubanie…

 -…Czego Panu i wszystkim mieszkańcom gminy Lubanie życzymy.