Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Ochotnicy z Lubania wybrali nowe władze

 

W piątek,18 lutego odbyło się walne zebranie w jednostce OSP w Lubaniu. Druhowie wybrali nowe władze oraz delegatów na zebranie Zarządu GminnegoW skład 7-osobowego zarządu weszli: Sławomir Piernikowski (prezes), Dariusz Sołtysiak (naczelnik), Radosław Baranowski (z-ca naczelnika), Sławomir Kujawa (sekretarz), Andrzej Pasterczak (skarbnik) Stanisław Ciesielski (gospodarz) i Grzegorz Szopa (członek). Trzyosobowa Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco: Jerzy Rempalski (przewodniczący) oraz Mieczysław Wyborski i Adrian Matusiak (członkowie). Delegatami na zebranie gminne zaplanowane na piątek, 25 marca br. zostali: Jerzy Rempalski, Stanisław Ciesielski, Sławomir Piekarski, Radosław Baranowski i Damian Pasterczak.