Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

W poniedziałek sesja Rady Gminy

 

W poniedziałek, 28 lutego o godz. 11.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu rozpocznie się IV sesja Rady Gminy tej kadencji. Porządek obrad zawiera m. in. uchwalenie planu pracy rady oraz jej komisji stałych, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” na rok 2012, a także „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2015”. Radni przegłosują również regulamin przyznawania dofinansowania z budżetu gminy dla osób fizycznych, które wybudowały przydomowe oczyszczalnie ścieków. Dyskutować będą także na temat funduszu sołeckiego na 2012 rok, zbycia nieruchomości gruntowej w Tadzinie (działki nr 48/4 i 48/6). Jednym z punktów porządku obrad będzie prezentacja zasad funkcjonowania kolektorów słonecznych i warunków udzielania preferencyjnych kredytów na ich zakup i montaż.