Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Wakacyjna sesja

Dziś, 26 lipca, o godz. 9.00 rozpocznie się sesja Rady Gminy. Jednym z punktów obrad będzie podjęcie uchwały w sprawie planu rozwoju miejscowości Lubanie na lata 2007 – 2015:

-Uchwała jest ściśle związana z Programem Odnowy Wsi w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” -powiedział wójt Sławomir Piernikowski.

Przedstawione dokumenty określają, że ubiegająca się o dofinansowanie z Narodowego Planu Rozwoju gmina ma obowiązek dołączyć do wniosku uchwałę rady z zatwierdzonym planem rozwoju i opis planowanych zadań:

-Plan rozwoju dla m. Lubanie opracowano na podstawie planu i strategii rozwoju lokalnego gminy, w której ujęto najważniejsze potrzeby mieszkańców -dodał S. Piernikowski.

Wyjątkowe zadanie stoi przed radnymi, którzy zaopiniują projekt uchwały... Rady Miasta Bydgoszcz o zamiarze przekształceń w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy:

-Ponieważ gmina Lubanie położona jest w sferze działania szpitala, stąd wymagana jest opinia naszej rady w przedmiocie planowanej likwidacji oddziałów dziecięcego, dla przewlekle chorych z rehabilitacją, chirurgii plastycznej czy urologicznego oraz poradni m.in. anestezjologicznej, psychologicznej, pedriatycznej, leczenia oparzeń, itd. -mówi Bogumił Kurant, przewodniczący RG Lubanie.

Mimo szykujących się zmian, dotychczasowe formy opieki nad chorymi przejmą inne bydgoskie placówki: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego, Szpital Uniwersytecki im. dr A. Jurasza, oraz Wojewódzki Szpital im. dr J. Biziela.

Na zdjęciu: Bogumił Kurant, przewodniczący RG Lubanie (z lewej) w rozmowie z wójtem Sławomirem Piernikowskim.