Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Wybrano nowy Zarząd Gminny OSP

 

W sobotę, 25 marca podczas Zjazdu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Lubaniu dokonano wyboru dziewięcioosobowego Zarządu, trzyosobowej Komisji Rewizyjnej oraz delegata i przedstawiciela na Zjazd Powiatowy OSP.

Zarząd Gminny OSP ukonstytuował się następująco: Sławomir Piernikowski (prezes), Włodzimierz Skowroński i Andrzej Ulczycki (wiceprezesi), Dariusz Sołtysiak (komendant), Marek Olejnik (sekretarz), Władysław Makowski (skarbnik), Andrzej Pasterczak, Andrzej Szyszka i Łukasz Kranc (członkowie).

Komisja Rewizyjna pracować będzie natomiast w składzie: Jan Pasterczak (przewodniczący), Jarosław Górecki (wiceprzewodniczący) i Stanisław Ciesielski (członek). Delegatem na Zjazd Powiatowy OSP RP został Dariusz Sołtysiak, zaś przedstawicielem do władz powiatowych Związku Sławomir Piernikowski.