Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Przedwakacyjna sesja

Wiele ważnych uchwał podjęli radni na ostatniej przed wakacjami, VI sesji Rady Gminy Lubanie. Zajmowano się m.in. informacjami o zakresie działań w dziedzinie kultury i rozrywki w 2006 roku, przyjęto uchwałę w sprawie strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2007-2013 oraz powołano zespół opiniujący kandydatów na ławników sądowych.

Radni wyrazili również zgodę na przystąpienie gminy Lubanie do związku międzygminnego „Kujawsko-Dobrzyński Związek Gmin”:

-To dobra decyzja – powiedział wójt Sławomir Piernikowski. - Związek jest co prawda projektem, który zainicjował prezydent Miasta Włocławek, ale zrzesza zarówno gminy z obszaru Kujaw, jak i Ziemi Dobrzyńskiej, natomiast przystąpienie do niego przyczyni się głównie m.in. do wspólnego wykonywania zadań publicznych i szeregu innych, wynikających z opracowanego statutu działania.

Lubańscy rajcowie uchwalili ogólny program budowy kanalizacji w gminie oraz ustalili warunki dofinansowania ze środków budżetu gminy osobom fizycznym, które wybudują przydomową oczyszczalnię ścieków:

-Ten swoisty regulamin zakłada, że będzie można przyłączyć gospodarstwa położone nawet 400 m od linii kolektora – mówiła Janina Mierzwicka, kierownik referatu inwestycyjno-gospodarczego UG Lubanie. - Na budowę przydomowej oczyszczalni jest możliwe uzyskanie kredytu preferencyjnego z Funduszu Ochrony Środowiska, natomiast z budżetu gminy dofinansowanie do 50 proc. kosztów inwestycji, jednak nie więcej, niż 2,5 tysiąca złotych, a w przypadku oczyszczalni wspólnych nie więcej, niż 3 tysiące złotych.