Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Hodujesz trzodę chlewną - koniecznie przeczytaj

                       Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włocławku informuje, że w dniu 17 lipca 2014r. stwierdzono kolejny przypadek afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatu białostockiego. W związku z zaistniałą sytuacją Powiatowy Lekarz Weterynarii podaje do wiadomości iż:

 

  • obowiązuje zakaz skarmiania trzody chlewnej zlewkami, zarówno z miejsc żywienia zbiorowego ludzi jak i z gospodarstw indywidualnych;

  • każdy przypadek znalezienia padłego dzika należy zgłaszać do Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włocławku, który podejmie dalsze czynności urzędowe. Zwłok padłego dzika nie wolno ruszać ani transportować;

  • każde znaczące upadki świń w gospodarstwie należy zgłaszać do Powiatowego Lekarza Weterynarii lub najbliższego lekarza weterynarii wolnej praktyki.

                 Ponadto Główny Lekarz Weterynarii informuje osoby wyjeżdżające poza Unię Europejską o surowych procedurach dotyczących wprowadzania niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego do UE. Przewożona żywność zawierająca produkty pochodzenia zwierzęcego może zawierać patogeny powodujące niektóre choroby zakaźne zwierząt, w tym ASF.

Więcej informacji - na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii www.wetgiw.gov.pl