Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Zmarł Wójt Gminy Lubanie

We wtorek, 30 września 2014r. po krótkiej, ale ciężkiej chorobie w wieku 56 lat zmarł Sławomir Piernikowski, wójt Gminy Lubanie. Funkcję tę pełnił przez trzy kolejne kadencje, składając po raz pierwszy ślubowanie 18 listopada 2002r. Był instruktorem harcerskim w stopniu harcmistrza, a swoją karierę zawodową rozpoczął w latach 1978-1984 od pełnienia funkcji kierownika Wydziału Kultury i Propagandy w Komendzie Chorągwi ZHP we Włocławku. Później piastował stanowisko prezesa Zarządu Gminnej Spółdzielni „Sch” w Lubaniu (w latach 1984-1990), następnie kierował włocławskim zakładem Gdańskich Zakładach Elektronicznych „UNIMOR” (1990-1996). W okresie od 2000 do 2002 roku pełnił funkcję kierownika działu Organizacji i Zarządzania w Samodzielnym Publicznym Zespole Przychodni Specjalistycznych we Włocławku. Pełnił również szereg funkcji społecznych, będąc między innymi: radnym powiatowym w latach 1999-2002 i przewodniczącym Rady Powiatu Włocławskiego (2001-2002), prezesem Zarządu Gminnego OSP w Lubaniu oraz członkiem Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP we Włocławku.

                                  Jeszcze dwa miesiące temu oczekiwał z niecierpliwością efektów podjętych w trakcie tej kadencji działań i zakończenia, przypadających na jesień tego roku, rozpoczętych inwestycji, takich jak choćby zakup nowego wozu gaśniczego dla jednostki OSP w Lubaniu, strojów dla orkiestry dętej, informatyzacji urzędu gminy, czy wrześniowych obchodów Gminnego Święta Plonów, w którym nie dane było Mu już uczestniczyć. Z najbliższej rodziny pozostawił żonę Halinę, trójkę dzieci – córkę Agatę, synów: Macieja i Cezarego, wnuczkę Igę, matkę Krystynę i brata Marka.

                Msza św. żałobna odprawiona zostanie w sobotę, 4.10.2014r. o godz. 10.30 w kościele parafii pw. św. Mikołaja bp w Lubaniu, po czym nastąpi eksportacja Zmarłego na miejscowy cmentarz parafialny.