Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Jesienne spotkanie

Włocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych (ZOW PTSM) 29 września br. po raz XXXIII zorganizował „Zlot Złotego Liścia Jesieni” dla dzieci ze szkół specjalnych i klas integracyjnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Gospodarzem tegorocznej imprezy był Zespół Szkół Lubanie, a konkursowe prezentacje odbywały się w sali lubańskiego Gminnego Ośrodka Kultury:

To specyficzna impreza, która finansowana jest ze środków Starostwa Powiatowego we Włocławku przy dużym zaangażowaniu władz lokalnych ze środowiska, w którym zlot jest organizowany – powiedziała Halina Cieślak, wiceprezes włocławskiego ZOW PTSM. - W lubańskim spotkaniu brały udział drużyny dziesięcioosobowe  uczniów szkół i klas specjalnych, integracyjnych oraz dzieci z tzw. deficytem rozwojowym uczestniczące w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych, korekcyjnych i kompensacyjnych, a każda z uczestniczących drużyn przygotowała prace plastyczne oraz program słowno-muzyczny na temat „Barwy jesieni w moim środowisku”.

Uczestnicy zlotu znaleźli czas na zwiedzenie zabytkowego kościoła pw. św. Mikołaja oraz obiektów Zespołu Szkół,  którego budowa w zdecydowanej części była współfinansowana ze środków pozyskanych przez lubański samorząd w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.