Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Dodatkowy odbiór popiołu

Urząd Gminy Lubanie informuje, że w dniach 8 i 9 STYCZNIA BR. NA TERENIE CAŁEJ GMINY LUBANIE ODBĘDZIĘ SIĘ DODATKOWY ODBIÓR POPIOŁU.  Następy odbiór popiołu odbędzie się w dniu 15 stycznia  czyli zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów na 2016r.

Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Lubanie przez okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. świadczyć będzie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Spółka z o.o. Baruchowo 54, 87 – 821 Baruchowo.

         Informujemy również, że w  przypadku  nieodebrania  odpadów komunalnych z terenu nieruchomości,  fakt ten należy każdorazowo zgłaszać w terminie do 5 dni roboczych od daty wywozu, którego dotyczy.

Reklamację można zgłosić:

- osobiście w Urzędzie Gminy Lubanie, pokój nr  16,

- telefonicznie pod nr (54) 251 33 12 (wew. 36),

- na adres e -mail: gospodarka_odpadami@lubanie.com

podając adres,  nr telefonu kontaktowego oraz  rodzaj  nieodebranych   odpadów (suche, mokre, popiół) lub inne stwierdzone nieprawidłowości w odbiorze odpadów.

Terminarz wywozu odpadów komunalnych w formie papierowej będzie dostarczony mieszkańcom naszej Gminy w przyszłym tygodniu (tj. od 11 stycznia) poprzez Sołtysów poszczególnych Sołectw.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o w Baruchowie

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w GMINIE LUBANIE w 2016 roku

Odbiór odpadów suchych dla zabudowy jednorodzinnej

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

14.01

17.02

18.03

18.04

17.05

16.06

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

19.07

17.08

20.09

19.10

23.11

21.12

 

Odbiór odpadów zmieszanych dla zabudowy jednorodzinnej

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

14.01

17.02

18.03

18.04

17.05

16.06

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

19.07

17.08

20.09

19.10

23.11

21.12

 

Odbiór odpadów mokrych dla zabudowy jednorodzinnej

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

14.01

17.02

18.03

02.04

05.05

04.06

-

-

-

18.04

17.05

16.06

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

07.07

04.08

03.09

06.10

23.11

21.12

19.07

17.08

20.09

19.10

-

-

 

Odbiór popiołu dla zabudowy jednorodzinnej

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

15.01

13.02

12.03

07.04

-

-

30.01

27.02

26.03

30.04

-

-

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

16.07

-

-

08.10

02.11

08.12

-

-

-

20.10

19.11

30.12