Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

PIERWSZE WYPŁATY 500+ W GMINIE LUBANIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu Dział Świadczeń  od 15 kwietnia br. uruchomił  wypłatę świadczenia wychowawczego 500+, którego celem jest częściowe  pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Do 14 kwietnia br. do GOPS w Lubaniu wpłynęło ponad 200 wniosków. Realizacja Programu 500+ przebiega sprawnie i bez problemów. O  kolejności rozpatrywania wniosków decydować będzie  kolejność ich wpłynięcia, niezależnie czy były składane osobiście czy drogą elektroniczną. Wypłata świadczeń będzie realizowana na bieżąco po zweryfikowaniu dokumentów i wydaniu decyzji o czym wszyscy rodzice zostaną poinformowani. W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski, które nie wymagają dodatkowej weryfikacji.

Świadczenia będą wpłacane na konta bankowe świadczeniobiorców 20 dnia każdego miesiąca natomiast świadczenia w formie gotówki będą wypłacane 22 dnia każdego  miesiąca w kasie Urzędu Gminy. Jeżeli 20 lub 22 dzień miesiąca będą dniami ustawowo wolnymi  to wypłaty nastąpią w kolejnym  dniu roboczym. Wnioski są przyjmowane od 1 kwietnia na bieżąco w dniach :  poniedziałki, środy i czwartki w godz. od 8:00 do 15:00 we wtorki w godz. od 8:00 do 17:00  w piątki w godz. od 8:00 do 14:00. 

fot.1   fot.2   fot.3   fot.4