Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

NABÓR WNIOSKÓW - PROGRAM RETENCJI

Wojewoda Kujawsko – Pomorski w ramach działającego w naszym województwie Zespołu Doradczego ds. Wsi i Rolnictwa powołał  w bieżącym roku Grupę Roboczą ds. Retencji i Spółek Wodnych. Priorytetowym zadaniem Grupy jest wypracowanie listy projektów w zakresie retencji na terenie naszego województwa. Lista obiektów będzie sporządzona w oparciu o zgłaszane potrzeby inwestycyjne obejmujące budowę lub remonty przepustów, spiętrzeń, zastawek, czy oczek wodnych.

W tym celu prosimy Mieszkańców Gminy Lubanie o zgłaszanie w/w potrzeb w terminie do dnia 30 października 2017r. Wnioski można składać do Urzędu Gminy Lubanie, Lubanie 28A, pok.nr 3 lub w sekretariacie Urzędu. Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem tel . 54 251 33 12 wew. 39

Wniosek o wpisanie planowanej inwestycji na listę projektów winien zawierać:

1.      Rodzaj obiektu (np. zastawka, spiętrzenie),

2.      Czyją stanowi własność (np. gminy, rolnika),

3.      Kto będzie inwestorem,

4.      Powierzchnia objęta inwestycją,

5.      Opis przedsięwzięcia (np. budowa, remont, krótka charakterystyka inwestycji),

6.      Spodziewany efekt,

7.      Określenie wielkości, udziału własnego inwestora w przedsięwzięciu.

Grupa Robocza opracuje kryteria oceny projektów w oparciu, o które sporządzi projektowaną listę. Jedynym z istotnych kryteriów będzie udział własny inwestora.