Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

III Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej

R E G U L A M I N

 

I. CELE FESTIWALU.

1. Prezentacja dorobku artystycznego solistów i zespołów

   wokalnych w oparciu o repertuar szeroko rozumianej pieśni

   religijnej.

4. Wymiana pomysłów, doświadczeń w zakresie upowszechniania

    śpiewu.

5.  Wspólne świętowanie Dnia Papieskiego poprzez różnorodne formy artystyczne.

 

II.  UCZESTNICY FESTIWALU.

1.      W festiwalu mogą wziąć udział soliści oraz zespoły wokalne.

 

III. KATEGORIE UCZESTNIKÓW FESTIWALU.

1.      soliści i zespoły wokalne do 13-tego roku życia,

2.      soliści i zespoły wokalne w wieku 14-17 lat,

3.      zespoły wokalne i soliści powyżej 18-tego roku życia.

 

III.  JURY FESTIWALU.

1. W skład jury wejdą muzycy, przedstawiciele instytucji kultury i kościoła.

2. Podstawą do sformułowania werdyktu jury jest wysłuchanie wszystkich uczestników zgłoszonych do konkursu.

3. Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny.

4. W koncercie galowym festiwalu udział biorą laureaci wskazani przez jury oraz wykonawcy (także nie wyróżnieni w konkursie)

     zaproszeni przez organizatorów.

                                

IV. GŁÓWNE KRYTERIA OCENY.

Jury w swej ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami :

- dobór repertuaru,

- interpretacja utworów (przedstawienie utworów znanych - w nowych aranżacjach

  lub własnego autorstwa),

- dykcja,

-  technika wokalna,

- ogólny wyraz artystyczny.

 

V.  NAGRODY.

Zdobywcy I, II, i III miejsca oraz wyróżnień poszczególnych kategorii wiekowych otrzymają dyplomy, statuetki i nagrody finansowe w wysokości:

 

I kategoria- soliści i zespoły wokalne w wieku 10-13 lat

I miejsce –250 zł

II miejsce –150 zł

III miejsce – 100 zł

Wyróżnienie –50 zł

 

II kategoria – soliści i zespoły wokalne w wieku  14-17 lat

I miejsce –300 zł

II miejsce –200 zł

III miejsce – 100 zł

Wyróżnienie - 50 zł

 

III kategoria – soliści i zespoły wokalne powyżej 18 roku życia

I miejsce –400 zł

II miejsce –300 zł

III miejsce – 250 zł

Wyróżnienie- 100 zł

 

Może zostać wręczona Nagroda Publicznościw kwocie150 zł.

Przyznane mogą być również nagrody specjalne i wyróżnienia dodatkowe.

 

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA.

1. Uczestnicy wykonują jeden dowolny utwór o tematyce  religijnej.

2. Utwór może być wykonywany:

- z własnym akompaniamentem,

- z podkładem CD.

3. Kartę zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.10.2017 r.  na adres mailowy:

     majazychlewicz@onet.pl

4. Kolejność prezentacji w dniu konkursu ustala organizator.

 

VII. TERMIN I MIEJSCE FESTIWALU.

Termin: 15 października 2017 r. (niedziela)

do godz. 16.00; przesłuchania konkursowe

godz.17:15 – ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz koncert galowy z udziałem gwiazdy wieczoru – Magdy Anioł

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Lubaniu, Lubanie 17.

 

VIII.  UWAGI DODATKOWE.

1. Organizatorzy zapewniają aparaturę nagłaśniającą, odtwarzacz CD.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niekomercyjnego opublikowania nagrań i zdjęć z festiwalu.

3.Uczestnicy są zobowiązani do uiszczenia w dniu konkursu opłaty akredytacyjnej w wysokości 10 zł od osoby. Organizator zapewnia słodki poczęstunek, ciepłe i zimne napoje dla uczestników oraz instruktorów. Koszty związane  z przygotowaniem do prezentacji, przyjazdem oraz pobytem pokrywają uczestnicy lub instytucje delegujące.

4. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Komisja Artystyczna Konkursu.

5. Regulamin festiwalu oraz karta zgłoszenia znajdują się na stronach: http://www.lubanie.com, profilu facebookowym festiwalu, Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu oraz Wójta Gminy Lubanie Larysy Krzyżańskiej.

6.Wszelkich informacji udziela koordynator przedsięwzięcia:

Maja Kołtońska: tel. 723 069 121, e-mail: majazychlewicz@onet.pl.

 

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY!