Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
2011-02-10 08:08:09

Od kilku lat uczniowie gminnych szkół podstawowych 1 czerwca świętują Dzień Dziecka uczestnicząc w zawodach sportowych o puchar wójta gminy Lubanie. W tym roku gospodarzem... czytaj więcej

2011-02-10 08:07:30

Z okazji Światowego Dnia Inwalidy zarząd lubańskiego Koła nr 20 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów (PZERiI)zorganizował spotkanie dla swoich... czytaj więcej

2011-02-09 15:53:29

W odległości około 200 metrów od granicy Włocławka po lewej stronie w kierunku Bądkowa położony jest cmentarz żołnierzy niemieckich poległych w 1914 roku w potyczce z wojskami... czytaj więcej

2011-02-09 15:51:45

W sobotę, 23 maja, gmina Lubanie gościła blisko czterystu osobową kawalkadę uczestników wycieczki rowerowej na trasie Włocławek – Nieszawa, zorganizowanej pod patronatem... czytaj więcej

2011-02-09 15:51:09

Dobiegają końca prace przy adaptacji i organizacji nowego kompleksu sportowo – rekreacyjnego, jaki powstał przy lubańskim Zespole Szkół im. Jana Pawła II. O wysokiej jakości... czytaj więcej

2011-02-09 15:50:46

Pod patronatem wójta gminy Lubanie przebiegał I regionalny konkurs twórczości plastycznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, któremu przyświecało motto „Wszyscy... czytaj więcej

2011-02-09 15:50:03

W trwającym roku szkolnym przedstawiciele włocławskiej komendy policji przeprowadzili szereg cennych prelekcji adresowanych do uczniów, rodziców i nauczycieli Zespołu... czytaj więcej

2011-02-09 15:49:35

Bartłomiej Bewicz, uczeń lubańskiego Gimnazjum (op. Sylwia Biniecka) zdobył I miejsce w konkursie „Na zachód od Bugu” za prezentację piosenki w języku... czytaj więcej

2011-02-09 15:48:33

W Gminnym Ośrodku Kultury Lubanie przeprowadzono III edycję Regionalnego Konkursu Recytatorskiego, który przebiegał pod hasłem „Śmiejmy się z papieżem” i patronatem... czytaj więcej

2011-02-09 15:47:51

Najlepszą okazją do rozliczenia działań każdego samorządu jest koniec roku lub w najgorszym przypadku jego półrocze. Co prawda mija dopiero 21 tydzień roku, lecz rozmowę z... czytaj więcej

2011-02-09 15:46:22

Nasze województwo jako jedyne w kraju prowadzi biuro rzecznika praw ofiar, które zajmuje się udzielaniem pomocy ofiarom przemocy w rodzinie oraz osobom pokrzywdzonym w wyniku... czytaj więcej

2011-02-09 15:45:05

Pozarządowa Koalicja 7 Czerwca koordynuje ogólnopolską akcję, która może zwiększyć zainteresowanie zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego. Kampania... czytaj więcej

2011-02-09 15:44:11

Gmina Lubanie wzbogaciła się o szereg nowych elementów, które w istotny sposób wpływają na wygląd i estetykę. Szczególnie widoczne są kolorowe konstrukcje,... czytaj więcej

2011-02-09 15:43:35

W ubiegłym roku rozpoczęły się prace związane z budową chodników dla pieszych w Gąbinku, których zadaniem jest nie tylko poprawa estetyki w tej miejscowości, lecz przede... czytaj więcej

2011-02-09 15:43:01

Uczniowie dwu klas z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II (ZS) uczestniczyli 9 maja br. w X, jubileuszowej Paradzie Schumana w Warszawie. -Cieszę się, że mogłam uczestniczyć w tym... czytaj więcej

2011-02-09 15:41:37

Piłkarska drużyna dziewcząt prowadzona przez trenera Marcina Zapieca zdobyła mistrzostwo powiatu włocławskiego i awansowała do półfinałowego turnieju na szczeblu... czytaj więcej

2011-02-09 15:35:42

Z dniem 4 maja 2009 r. Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki rozpoczęła  realizację projektu  pn. „Wykształcenie i rozwój ludności podstawą rozwoju LGD... czytaj więcej

2011-02-09 15:34:29

Uczniowie wszystkich klas lubańskiego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II uczestniczyli w długofalowym konkursie, jaki zorganizowano w ramach Dni Unii Europejskiej, a którego... czytaj więcej

2011-02-09 15:33:51

Przekazanie w użytkowanie rozbudowanej i wyremontowanej remizy OSP Lubanie w niedzielę, 3 maja br., było jednym z ważniejszych punktów programu „Strażackiej... czytaj więcej

2011-02-09 15:33:00

Absolutorium ściśle związane jest ze sprawowaniem przez radę gminy funkcji kontrolnej w zakresie wykonania budżetu przez wójta, a przedmiotem oceny jest prawidłowość prowadzenia... czytaj więcej

2011-02-09 15:29:59

28 kwietnia 2009 r. - XXIV sesja Rady Gminy Lubanie. W porządku obrad m.in. udzielenie absolutorium wójtowi gminy za wykonanie budżetu w 2008 r. Początek sesji godz. 10.oo w sali... czytaj więcej

2011-02-09 15:29:36

Niemal 480 tys. uczniów III klas z około 7 tys. gimnazjów w całym kraju przystąpiło w środę, 22 kwietnia, do egzaminu. W pierwszym dniu sprawdzano ich wiedzę humanistyczną,... czytaj więcej

2011-02-09 15:29:05

Na wtorek, 28 kwietnia, zaplanowano obrady XXIV sesji Rady Gminy Lubanie. - Zdecydowana większość porządku obrad skupi się wokół realizacji budżetu gminy za 2008 rok, bowiem radni... czytaj więcej

2011-02-09 15:28:34

Juniorzy starsi Lubańskiego Towarzystwa Piłkarskiego to jedna z grup uczestniczących w rozgrywkach prowadzonych przez Podokręg Włocławski Kujawsko – Pomorskiego Związku Piłki... czytaj więcej

2011-02-09 15:27:45

W końcowa fazę wchodzą roboty remontowo – adaptacyjne w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej Lubanie. Trwają pracę przy porządkowaniu i zagospodarowaniu terenu wokół remizy, a... czytaj więcej